KOSTRA nøkkeltall

Re - 0716 (Vestfold)

Plan, byggesak og miljø

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Re Kostragruppe 08 Kostragruppe 10 Landet uten Oslo Landet Vestfold
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall 2 4 6 3 169 115 141 111 96 85 89 86 1 870 1 741 1 682 1 607 1 924 1 800 1 731 1 644 84 81 75 83
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent 33 .. .. .. 17 15 23 23 29 23 24 35 24 19 19 26 24 19 19 26 10 6 8 36
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall 101 162 132 95 6 671 5 846 5 395 4 685 4 990 4 253 4 540 3 817 88 326 80 866 78 670 74 668 93 745 86 591 84 955 80 561 4 574 4 376 4 535 3 739
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall .. 129 113 84 .. 3 092 2 665 2 174 .. 2 544 2 392 1 584 .. 43 837 39 200 33 292 .. 46 642 42 169 36 334 .. 2 466 1 981 1 929
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager .. 4 6 39 .. 18 15 19 .. 15 14 38 .. 16 16 20 .. 16 16 20 .. 12 24 26
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager .. 8 11 50 .. 32 35 34 .. 36 34 45 .. 36 32 37 .. 36 33 38 .. 29 61 58
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent 15 9 7 4 19 25 18 18 18 28 20 22 18 18 18 18 18 17 18 18 14 17 11 9
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall) antall .. .. .. 0 .. 64 96 42 .. 7 62 41 .. 1 594 1 785 1 992 .. 1 965 1 785 2 367 .. 67 58 48
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall 1 .. .. .. 70 118 184 143 68 80 83 109 1 090 1 177 1 307 1 224 1 092 1 181 1 308 1 224 19 36 57 59
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent .. 60 100 100 .. 94 92 99 .. 73 97 96 .. 90 89 97 .. 90 89 97 .. 85 90 83
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent .. 50 .. 50 .. 48 39 49 .. 49 49 48 .. 47 46 49 .. 47 46 49 .. 46 49 49
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent .. .. .. .. 90 93 94 96 83 93 73 76 84 86 86 81 84 86 86 81 96 89 92 90
Netto endring i antall boliger (antall) antall 48 98 .. .. 2 051 2 206 0 .. 1 205 1 034 0 .. 59 758 23 645 0 .. 62 408 23 930 0 .. 34 807 837 0 ..

Kontakt