KOSTRA nøkkeltall

Re - 0716 (Vestfold)

Landbruk

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Landbruk

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Re Kostragruppe 08 Kostragruppe 10 Kostragruppe 10 Landet uten Oslo Landet Vestfold Vestfold
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling i prosent av totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning korrigert for samarbeidskommuner (1000 kr) 1000 kr 3 060 3 229 3 532 4 323 4 483 41 843 44 131 46 084 49 951 38 694 40 850 41 171 40 864 45 033 50 333 40 850 41 171 40 864 45 033 50 333 685 998 710 507 726 132 784 105 833 036 685 998 710 507 726 132 784 105 833 036 17 434 18 050 18 567 22 182 22 558 17 434 18 050 18 567 22 182 22 558
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling per landbrukseiendom (1000 kr) 1000 kr 5,0 5,3 5,8 7,2 7,4 4,2 4,4 4,6 5,1 .. 3,0 3,1 3,1 3,5 .. 3,0 3,1 3,1 3,5 .. 3,7 3,8 4,0 4,3 .. 3,7 3,8 3,9 4,3 .. 3,7 3,9 5,3 4,8 .. 3,7 3,9 5,3 4,8 ..
Landbrukseiendommer (antall) antall 611 608 608 601 606 9 942 9 926 9 926 9 825 .. 13 418 13 326 12 996 12 928 .. 13 418 13 326 12 996 12 928 .. 185 583 184 873 183 723 183 366 .. 185 732 185 025 183 875 183 518 .. 4 720 4 681 3 531 4 593 .. 4 720 4 681 3 531 4 593 ..
Jordbruksbedrifter (antall) antall 242 245 240 229 227 2 938 2 911 2 889 2 845 .. 3 494 3 433 3 257 3 210 .. 3 494 3 433 3 257 3 210 .. 41 813 41 034 40 239 39 565 .. 41 840 41 060 40 269 39 595 .. 1 469 1 419 1 380 1 345 .. 1 469 1 419 1 380 1 345 ..
Jordbruksareal i drift (dekar) dekar 82 648 83 508 81 090 80 985 80 340 729 696 731 868 730 233 729 423 .. 869 999 872 290 850 202 855 749 .. 869 999 872 290 850 202 855 749 .. 9 829 445 9 817 037 9 833 598 9 842 544 .. 9 837 005 9 824 526 9 840 958 9 849 909 .. 408 752 406 137 402 122 402 748 .. 408 752 406 137 402 122 402 748 ..
Produktivt skogareal (dekar) dekar 118 260 119 457 119 457 119 385 119 240 3 069 280 3 071 916 3 071 916 3 051 552 .. 4 368 507 4 240 856 4 240 856 4 233 155 .. 4 368 507 4 240 856 4 240 856 4 233 155 .. 70 025 141 69 608 789 69 310 451 69 762 629 .. 70 296 092 69 861 963 69 563 625 70 020 711 .. 1 275 544 1 050 171 751 833 1 268 882 .. 1 275 544 1 050 171 751 833 1 268 882 ..
Dyrka og dyrkbar jord omdisponert til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 1,5 2,0 34,0 64,7 30,3 1 105,2 566,6 440,1 264,8 169,9 525,1 716,5 501,2 318,2 333,6 525,1 716,5 501,2 318,2 333,6 9 306,1 11 595,9 8 719,9 12 569,6 8 155,1 9 379,1 11 699,0 8 719,9 12 573,6 8 157,1 152,0 193,2 232,3 737,6 213,6 152,0 193,2 232,3 737,6 213,6
Omdisponering av dyrka jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 1,5 2,0 16,0 64,7 26,7 784,9 471,7 282,8 222,0 140,9 283,2 331,9 372,9 164,4 196,6 283,2 331,9 372,9 164,4 196,6 5 283,5 6 255,6 3 893,7 3 560,2 3 616,4 5 289,5 6 336,7 3 893,7 3 561,2 3 617,4 72,8 131,4 149,4 267,2 111,6 72,8 131,4 149,4 267,2 111,6
Omdisponering av dyrkbar jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 0,0 0,0 18,0 0,0 3,6 320,3 94,9 157,3 42,8 29,0 241,9 384,6 128,3 153,8 137,0 241,9 384,6 128,3 153,8 137,0 4 041,1 5 340,3 4 826,2 9 009,4 4 538,7 4 108,1 5 362,3 4 826,2 9 012,4 4 539,7 79,2 61,8 82,9 470,4 102,0 79,2 61,8 82,9 470,4 102,0
Godkjent nydyrka areal (dekar) dekar 0 5 2 0 20 1 165 1 286 1 638 1 483 805 1 070 903 1 483 942 1 458 1 070 903 1 483 942 1 458 18 139 21 565 22 702 24 855 28 128 18 139 21 575 22 702 24 855 28 128 143 148 88 101 167 143 148 88 101 167
Søknader i alt etter jord- og konsesjonslov (antall) antall 17 40 28 32 45 445 545 443 474 361 542 535 480 434 453 542 535 480 434 453 9 167 9 071 8 007 8 172 8 547 9 175 9 080 8 008 8 182 8 552 222 292 190 206 259 222 292 190 206 259

Kontakt