KOSTRA nøkkeltall

Re - 0716 (Vestfold)

Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Re Kostragruppe 08 Kostragruppe 10 Kostragruppe 10 Landet uten Oslo Landet Vestfold Vestfold
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 2,6 2,3 2,4 2,5 3,0 3,5 3,6 3,6 3,8 3,7 2,9 2,9 3,0 3,1 3,5 2,9 2,9 3,0 3,1 3,5 3,8 3,9 3,9 3,9 4,1 3,8 3,9 4,0 4,0 4,2 3,2 3,3 3,2 3,4 3,5 3,2 3,3 3,2 3,4 3,5
Netto driftsutgifter til idrett (f380+f381) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,8 0,7 0,8 0,8 0,9 1,2 1,2 1,2 1,3 1,2 0,8 0,8 0,8 0,9 1,2 0,8 0,8 0,8 0,9 1,2 1,2 1,3 1,3 1,3 1,4 1,2 1,3 1,3 1,3 1,4 1,0 1,1 1,0 1,0 1,1 1,0 1,1 1,0 1,0 1,1
Netto driftsutgifter til barn og unge (f231+f383) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,5 0,5 0,4 0,4 0,5 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,6 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,6 0,6
Netto driftsutgifter til allmenn kultur (f370+f373+f375+f377+f385+f386) (1000 kr) 1000 kr 6 160 5 727 6 231 7 153 9 502 232 301 249 857 265 933 269 627 216 669 143 028 151 067 160 907 172 974 206 065 143 028 151 067 160 907 172 974 206 065 4 223 843 4 399 063 4 743 091 5 018 295 5 506 838 4 865 165 5 115 506 5 500 394 5 917 151 6 479 687 195 115 204 858 228 498 243 790 259 117 195 115 204 858 228 498 243 790 259 117
Netto driftsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 1 312 1 245 1 365 1 469 1 744 1 763 1 867 1 952 2 142 2 324 1 520 1 593 1 756 1 905 2 173 1 520 1 593 1 756 1 905 2 173 1 998 2 097 2 224 2 354 2 549 2 036 2 148 2 297 2 428 2 627 1 518 1 667 1 709 1 852 1 980 1 518 1 667 1 709 1 852 1 980
Brutto investeringsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 455 258 456 197 433 1 427 1 209 1 660 1 141 1 099 637 377 443 1 559 881 637 377 443 1 559 881 865 954 934 1 053 1 270 918 1 046 1 166 1 239 1 574 568 511 924 745 1 147 568 511 924 745 1 147
Besøk i folkebibliotek per innbygger (antall) antall 2,7 2,8 2,9 2,3 3,1 4,3 4,3 4,2 4,4 5,6 4,0 3,9 4,0 3,6 3,8 4,0 3,9 4,0 3,6 3,8 4,5 4,7 4,7 4,8 4,9 4,3 4,6 4,6 4,7 4,8 4,5 4,7 4,8 4,7 4,9 4,5 4,7 4,8 4,7 4,9
Besøk per kinoforestilling (antall)1 antall .. .. .. .. .. 32,0 33,7 29,0 29,5 26,6 30,2 30,3 26,5 27,1 25,3 30,2 30,3 26,5 27,1 25,3 31,4 33,1 28,2 29,0 25,5 34,3 35,8 31,1 30,7 27,2 17,8 19,9 17,8 19,1 17,4 17,8 19,9 17,8 19,1 17,4
Barn 6-15 år i kommunens kulturskole (prosent) prosent 0,0 0,0 0,0 5,0 11,7 15,1 14,9 14,7 14,8 13,4 15,6 15,5 15,4 15,3 15,8 15,6 15,5 15,4 15,3 15,8 14,3 14,2 13,8 13,8 13,8 13,9 13,7 13,3 13,2 13,3 8,8 8,8 7,4 8,0 8,4 8,8 8,8 7,4 8,0 8,4
Omløpshastighet for bøker (antall) antall 1,4 1,0 1,1 1,0 1,4 1,0 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,6 0,6 0,6 0,8 0,8 0,6 0,6 0,6 0,8 1,0 0,7 0,7 0,7 0,8 1,0 0,7 0,8 0,8 0,8 1,6 1,2 1,2 1,2 1,3 1,6 1,2 1,2 1,2 1,3
Brutto driftsutgifter til folkebibliotek (1000 kr) 1000 kr 2 213 2 119 2 257 2 807 3 432 81 258 83 037 86 431 90 039 72 780 57 310 60 593 59 560 63 446 71 366 57 310 60 593 59 560 63 446 71 366 1 366 243 1 415 105 1 438 518 1 506 447 1 565 876 1 535 529 1 605 097 1 637 569 1 731 479 1 810 409 80 361 85 297 87 868 89 707 95 607 80 361 85 297 87 868 89 707 95 607
1Fra 2008 er besøkstall og tall for forestillinger for Bygdekinoen AS tatt med i tallgrunnlaget. Besøkstall og antall forestillinger er lagt til visningskommunen. Det vises ikke besøk og forestillinger separat for norske filmer for Bygdekinoen. I disse kommunene er visningsted satt lik en kinosal.

Kontakt