KOSTRA nøkkeltall

Re - 0716 (Vestfold)

Klima og energi

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Klima og energi

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Re Kostragruppe 08 Kostragruppe 10 Landet uten Oslo Landet Vestfold
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Energiutgifter per m2 (fylkes)kommunalt eide bygg (kr) kr 106 101 113 107 106 112 113 126 105 108 114 122 102 109 111 126 101 109 113 127 107 111 115 131
Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter (prosent) prosent 0,95 0,85 0,88 0,81 0,67 0,69 0,66 0,71 0,66 0,67 0,67 0,69 0,67 0,68 0,67 0,73 0,63 0,65 0,65 0,70 0,63 0,62 0,62 0,67
Andel av energikostnader i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning brukt på fornybare energikilder (prosent) prosent 100,0 100,0 100,0 95,5 98,1 98,3 99,0 98,0 96,4 96,5 96,1 96,3 95,8 95,9 95,6 95,5 95,5 95,4 95,2 95,1 94,7 95,1 94,8 94,7
Energibruk per m2 eid areal (kWh) kWh 124 137 139 151 143 142 147 147 132 129 140 154 147 166 155 154 154 168 158 155 155 154 149 173
Andel elektrisitetsforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 82 85 85 95 91 90 89 87 86 86 86 85 84 85 84 83 82 84 83 82 86 85 86 86
Andel fjernvarmeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 4 5 5 7 10 10 8 10 11 11 12 12 12 12 13 13 7 8 7 9
Andel oljeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 3 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1
Andel naturgassforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 1 1 2 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
Andel bioenergiforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 17 14 13 2 3 3 4 3 3 2 3 4 2 2 2 3 3 2 2 3 5 5 5 2
Andel fornybarforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 99 99 98 97 97 96 97 96 96 96 95 97 94 95 95 95 94 95 95 95 96 96 96 96
Utslipp av CO2 knyttet til energibruk (g/kWh) g/kWh 3 3 4 8 5 6 4 5 4 5 7 2 7 6 5 5 6 5 4 4 5 6 5 5

Kontakt