KOSTRA nøkkeltall

Re - 0716 (Vestfold)

Klima og energi

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Klima og energi

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Re Kostragruppe 08 Kostragruppe 10 Kostragruppe 10 Landet uten Oslo Landet Vestfold Vestfold
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Energiutgifter per m2 (fylkes)kommunalt eide bygg (kr) kr 106 101 113 107 113 106 112 113 126 144 105 108 114 122 112 105 108 114 122 112 102 109 111 126 134 101 109 113 127 133 107 111 115 131 134 107 111 115 131 134
Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter (prosent) prosent 0,95 0,85 0,88 0,81 0,82 0,67 0,69 0,66 0,71 0,75 0,66 0,67 0,67 0,69 0,65 0,66 0,67 0,67 0,69 0,65 0,67 0,68 0,67 0,73 0,71 0,63 0,65 0,65 0,70 0,67 0,63 0,62 0,62 0,67 0,67 0,63 0,62 0,62 0,67 0,67
Andel av energikostnader i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning brukt på fornybare energikilder (prosent) prosent 100,0 100,0 100,0 95,5 94,0 98,1 98,3 99,0 98,0 96,5 96,4 96,5 96,1 96,3 96,3 96,4 96,5 96,1 96,3 96,3 95,8 95,9 95,6 95,5 96,2 95,5 95,4 95,2 95,1 95,8 94,7 95,1 94,8 94,7 96,1 94,7 95,1 94,8 94,7 96,1
Energibruk per m2 eid areal (kWh) kWh 124 137 139 151 140 143 142 147 147 169 132 129 140 148 140 132 129 140 148 140 147 166 155 154 154 154 168 158 155 153 155 154 149 173 160 155 154 149 173 160
Andel elektrisitetsforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 82 85 85 95 94 91 90 89 87 87 86 86 86 88 85 86 86 86 88 85 84 85 84 83 83 82 84 83 82 82 86 85 86 86 87 86 85 86 86 87
Andel fjernvarmeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 4 5 5 7 9 10 10 8 11 10 10 10 8 11 10 11 11 12 12 13 12 12 13 13 14 7 8 7 9 8 7 8 7 9 8
Andel oljeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 3 3 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1
Andel naturgassforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 1 1 2 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1
Andel bioenergiforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 17 14 13 2 2 3 3 4 3 2 3 2 3 0 3 3 2 3 0 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 5 5 5 2 3 5 5 5 2 3
Andel fornybarforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 99 99 98 97 97 97 96 97 96 97 96 96 95 97 97 96 96 95 97 97 94 95 95 95 96 94 95 95 94 96 96 96 96 96 97 96 96 96 96 97
Utslipp av CO2 knyttet til energibruk (g/kWh) g/kWh 3 3 4 8 9 5 6 4 5 5 4 5 7 2 3 4 5 7 2 3 7 6 5 5 4 6 5 4 4 4 5 6 5 5 5 5 6 5 5 5

Kontakt