KOSTRA nøkkeltall

Re - 0716 (Vestfold)

Helse- og omsorgstjenester

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Helse- og omsorgstjenester

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Re Kostragruppe 08 Kostragruppe 10 Kostragruppe 10 Landet uten Oslo Landet Vestfold Vestfold
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger (kr) kr 22 661 23 663 24 776 26 966 29 345 20 318 21 604 22 976 24 892 29 357 25 078 26 382 27 575 29 372 28 535 25 078 26 382 27 575 29 372 28 535 23 072 24 341 25 456 27 245 28 772 22 599 23 751 24 800 26 539 28 025 22 232 23 457 24 643 26 577 27 792 22 232 23 457 24 643 26 577 27 792
Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger (årsverk) årsverk 285,0 309,5 326,7 339,5 345,4 250,2 256,4 264,1 273,5 317,5 328,7 331,9 321,8 331,8 306,7 328,7 331,9 321,8 331,8 306,7 289,9 292,3 300,0 306,2 313,7 278,7 280,6 288,0 293,5 300,2 295,9 304,7 310,6 312,8 321,9 295,9 304,7 310,6 312,8 321,9
Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 32,2 32,7 32,5 31,6 33,4 28,3 28,4 28,0 28,6 32,9 33,5 34,1 34,0 34,8 32,4 33,5 34,1 34,0 34,8 32,4 30,9 31,4 31,1 31,9 32,4 30,0 30,3 30,0 30,8 31,3 33,5 34,0 33,7 34,8 35,5 33,5 34,0 33,7 34,8 35,5
Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helseutdanning (prosent) prosent 77,7 79,7 82,1 82,8 82,1 78,3 78,4 78,7 77,9 77,7 75,4 75,8 78,0 78,1 79,3 75,4 75,8 78,0 78,1 79,3 76,9 77,5 77,6 77,5 77,7 76,4 77,0 77,2 77,1 77,5 74,3 75,4 75,8 75,5 76,8 74,3 75,4 75,8 75,5 76,8
Årsverk per bruker av omsorgstjenester (årsverk) årsverk 0,55 0,60 0,66 0,71 0,89 0,51 0,49 0,50 0,51 0,54 0,57 0,56 0,54 0,56 0,55 0,57 0,56 0,54 0,56 0,55 0,54 0,54 0,55 0,56 0,58 0,54 0,54 0,55 0,56 0,58 0,55 0,55 0,56 0,56 .. 0,55 0,55 0,56 0,56 ..
Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (prosent) prosent 32,4 31,6 31,8 28,4 26,1 32,3 33,2 33,0 31,8 32,7 34,5 34,5 33,9 32,8 31,4 34,5 34,5 33,9 32,8 31,4 33,3 32,9 32,4 31,6 30,3 33,0 32,5 32,0 31,2 30,0 32,3 32,2 31,6 30,4 .. 32,3 32,2 31,6 30,4 ..
Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år (prosent) prosent 55,3 53,9 53,4 54,1 49,8 51,5 51,6 52,0 36,4 49,9 43,8 44,5 44,9 29,6 50,2 43,8 44,5 44,9 29,6 50,2 46,1 46,5 47,0 47,5 47,9 45,8 46,3 46,8 47,4 47,8 46,6 47,1 48,4 49,5 .. 46,6 47,1 48,4 49,5 ..
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på sykehjem (prosent) prosent 11,3 12,3 10,5 11,1 7,8 10,1 13,9 9,4 9,3 9,9 12,3 16,1 11,5 11,1 10,0 12,3 16,1 11,5 11,1 10,0 13,2 13,0 12,6 12,1 11,9 13,6 13,3 12,9 12,4 12,1 11,0 11,1 10,8 10,6 9,8 11,0 11,1 10,8 10,6 9,8
Andel brukertilpassede enerom m/ eget bad/wc (prosent)1 prosent 100,0 98,6 100,0 100,0 100,0 84,9 84,5 90,9 92,2 91,3 79,9 80,9 86,1 86,6 89,5 79,9 80,9 86,1 86,6 89,5 86,9 87,7 89,2 89,7 91,0 83,7 84,2 86,6 87,8 89,3 85,5 88,4 88,8 88,2 89,6 85,5 88,4 88,8 88,2 89,6
Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon (kr) kr 4 033 4 130 4 241 4 548 5 555 3 497 3 653 3 892 4 200 4 187 3 024 3 254 3 369 3 613 4 024 3 024 3 254 3 369 3 613 4 024 3 119 3 295 3 439 3 710 3 842 3 097 3 251 3 381 3 642 3 794 3 233 3 438 3 619 3 890 4 093 3 233 3 438 3 619 3 890 4 093
Andel private institusjonsplasser (prosent) prosent 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 1,0 1,3 0,4 0,1 1,9 2,5 2,4 2,2 4,5 1,9 2,5 2,4 2,2 4,5 6,5 6,0 5,9 5,4 5,5 11,6 11,2 10,7 10,2 9,6 8,7 8,7 8,8 8,6 8,5 8,7 8,7 8,8 8,6 8,5
Legetimer per uke per beboer i sykehjem (timer) timer 0,72 0,75 1,03 0,88 1,10 0,49 0,38 0,62 0,58 0,54 0,43 0,34 0,45 0,49 0,52 0,43 0,34 0,45 0,49 0,52 0,54 0,56 0,55 0,57 0,56 0,53 0,55 0,55 0,56 0,55 0,61 0,62 0,63 0,65 0,63 0,61 0,62 0,63 0,65 0,63
Andel innbyggere 67-79 år med dagaktivitetstilbud (prosent) prosent 0,00 0,66 0,74 0,81 0,68 0,00 0,00 0,00 0,75 0,68 0,00 0,00 0,00 0,83 0,82 0,00 0,00 0,00 0,83 0,82 0,64 0,64 0,65 0,67 0,69 0,65 0,66 0,67 0,68 0,70 0,25 0,24 0,31 0,32 0,34 0,25 0,24 0,31 0,32 0,34
Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 4,3 4,7 4,3 5,4 5,6 4,6 4,6 4,6 4,9 4,9 4,3 4,5 4,3 4,7 4,7 4,3 4,5 4,3 4,7 4,7 4,6 4,7 4,6 4,8 5,0 4,4 4,6 4,5 4,7 4,8 4,2 4,3 4,2 4,5 4,6 4,2 4,3 4,2 4,5 4,6
Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 10,5 11,0 9,5 10,9 10,6 9,9 10,2 10,3 10,6 11,3 10,3 10,5 10,4 10,6 10,8 10,3 10,5 10,4 10,6 10,8 10,5 10,7 11,1 11,3 11,5 10,5 10,6 11,0 11,2 11,4 10,0 10,0 10,0 10,5 10,8 10,0 10,0 10,0 10,5 10,8
Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 7,2 6,4 8,2 8,1 7,9 8,3 8,2 8,7 8,7 10,4 9,0 9,2 9,5 9,7 9,1 9,0 9,2 9,5 9,7 9,1 9,1 9,2 9,5 9,6 9,7 9,0 9,1 9,4 9,5 9,5 8,6 8,8 8,8 9,1 9,2 8,6 8,8 8,8 9,1 9,2
Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 0-20 år (årsverk) årsverk 32,8 37,5 39,0 39,4 48,4 35,8 40,2 44,2 48,9 48,3 36,6 40,9 42,2 49,7 49,0 36,6 40,9 42,2 49,7 49,0 33,7 36,6 38,9 42,1 44,1 33,6 36,6 39,0 42,5 44,5 36,4 38,9 42,9 41,8 44,8 36,4 38,9 42,9 41,8 44,8
Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst (prosent) prosent 65,7 72,6 69,2 86,2 101,1 89,9 94,3 90,3 89,4 93,8 93,7 92,1 92,7 93,5 93,2 93,7 92,1 92,7 93,5 93,2 88,6 91,8 90,6 90,6 93,4 83,3 87,7 88,6 88,4 90,0 93,8 94,7 97,9 98,7 99,4 93,8 94,7 97,9 98,7 99,4
1Fram til og med 2016 beregnet en indikatoren som andel PLASSER i enerom. Etter det gjelder alle år bare andel enerom.

Kontakt