KOSTRA nøkkeltall

Re - 0716 (Vestfold)

Grunnskole

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Grunnskole

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Re Kostragruppe 08 Kostragruppe 10 Landet uten Oslo Landet Vestfold
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Årstimer til særskilt norskopplæring per elev med særskilt norskopplæring (antall) antall 31,1 23,4 21,9 30,1 44,9 47,2 43,4 46,1 42,8 49,3 51,8 42,7 35,1 37,5 38,2 37,3 31,7 33,3 33,7 32,5 32,4 32,1 36,1 38,8
Årstimer til spesialundervisning per elev med spesialundervisning (antall) antall 177,2 169,8 159,4 135,7 118,0 127,0 135,0 136,6 138,3 137,7 132,7 134,1 131,0 132,8 135,4 137,6 129,6 130,6 133,6 136,1 123,8 125,7 126,9 136,5
Elever i kommunale og private grunnskoler som får særskilt norsksopplæring (prosent)1 prosent 3,7 3,6 3,8 3,9 3,7 3,7 3,9 3,5 5,5 5,7 5,4 4,9 5,3 5,6 5,5 5,2 7,0 7,2 7,1 6,7 4,5 5,0 4,4 4,3
Elever i kommunale og private grunnskoler som får spesialundervisning (prosent) prosent 5,8 8,2 9,0 9,9 8,2 7,7 7,8 7,9 8,3 8,3 8,5 8,3 7,9 7,8 7,9 7,9 7,9 7,8 7,8 7,8 8,3 8,6 8,8 8,2
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i lesing 8.trinn (prosent) prosent 69,7 73,0 73,1 72,6 70,1 71,4 73,6 73,3 64,3 67,8 69,2 73,5 69,4 72,0 72,8 73,5 70,2 72,7 73,4 74,2 69,3 72,8 71,4 74,2
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i regning 8.trinn (prosent) prosent 62,9 70,1 70,6 64,6 72,4 71,1 69,9 70,4 67,9 65,3 67,1 68,0 69,9 69,4 69,2 69,6 70,5 70,3 70,1 70,3 67,1 68,5 65,7 67,6
Gruppestørrelse 2 (antall) antall 15,9 17,8 18,5 18,6 17,3 17,2 17,1 17,2 15,8 15,5 15,2 15,0 16,6 16,6 16,5 16,2 17,0 17,0 16,8 16,5 17,1 17,3 17,5 17,5
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng (antall) antall 38,4 39,5 39,4 41,1 40,7 40,8 41,5 41,9 40,1 40,5 40,9 41,0 40,7 41,1 41,4 41,7 40,8 41,2 41,4 41,8 40,5 41,1 41,2 41,7
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), i prosent av samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 25,8 24,6 22,9 24,2 26,2 25,9 25,6 25,3 25,1 24,6 23,8 23,8 24,1 23,7 23,2 23,1 23,3 23,0 22,5 22,5 23,8 23,5 22,5 22,8
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år (kr) kr 97 939,8 97 989,7 96 586,6 106 627,7 98 905,6 101 301,4 104 229,0 108 006,5 107 042,2 110 820,0 114 957,3 119 932,1 102 277,9 104 736,7 107 654,6 112 561,8 102 409,7 104 956,1 108 033,8 113 008,5 94 587,6 97 710,3 100 392,9 105 172,0
1Fra og med 2010, er driftsansvar privat inkludert i indikatoren.

Kontakt