KOSTRA nøkkeltall

Re - 0716 (Vestfold)

Eiendomsforvaltning

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Re Kostragruppe 08 Kostragruppe 10 Kostragruppe 10 Landet uten Oslo Landet Vestfold Vestfold
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent 10,7 10,6 10,4 10,0 10,3 8,3 8,5 8,7 8,7 8,1 7,4 7,6 7,5 7,8 8,0 7,4 7,6 7,5 7,8 8,0 8,7 8,9 8,9 9,0 9,0 8,7 8,8 8,9 9,0 9,0 7,7 8,0 8,0 8,1 7,8 7,7 8,0 8,0 8,1 7,8
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr 220 227 150 157 162 204 216 229 260 290 226 247 255 297 221 226 247 255 297 221 242 258 271 278 299 246 259 279 288 313 246 244 254 241 212 246 244 254 241 212
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 6,30 6,22 6,13 6,08 6,03 4,55 4,61 4,67 4,65 4,74 4,72 4,81 4,80 4,82 4,95 4,72 4,81 4,80 4,82 4,95 5,08 5,12 5,17 5,12 4,94 4,89 4,94 4,95 4,94 4,78 4,15 4,16 4,19 4,13 4,17 4,15 4,16 4,19 4,13 4,17
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr 91 75 150 26 9 89 97 99 77 88 94 96 103 105 73 94 96 103 105 73 86 94 100 99 101 93 101 109 109 112 64 79 104 85 78 64 79 104 85 78
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr 389 437 448 459 475 478 520 557 577 585 483 502 522 551 555 483 502 522 551 555 482 515 517 562 602 481 525 540 581 613 491 520 518 581 590 491 520 518 581 590
Herav utgifter til renhold (kr) kr 135 160 159 177 183 152 156 158 170 175 162 163 165 178 174 162 163 165 178 174 144 152 157 161 173 143 150 156 159 170 155 163 168 161 166 155 163 168 161 166
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr 106 101 113 107 113 106 112 113 126 144 105 108 114 122 112 105 108 114 122 112 102 109 111 126 134 101 109 113 127 132 107 111 115 131 134 107 111 115 131 134
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt