KOSTRA nøkkeltall

Re - 0716 (Vestfold)

Eiendomsforvaltning

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Re Kostragruppe 08 Kostragruppe 10 Landet uten Oslo Landet Vestfold
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent 10,7 10,6 10,4 10,0 8,3 8,5 8,7 8,7 7,4 7,6 7,5 7,8 8,7 8,9 8,9 9,0 8,7 8,8 8,9 9,0 7,7 8,0 8,0 8,1
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr 220 227 150 157 204 216 229 260 226 247 255 297 242 258 271 278 246 259 279 288 246 244 254 241
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 6,30 6,22 6,13 6,08 4,55 4,61 4,67 4,65 4,72 4,81 4,80 4,82 5,08 5,12 5,17 5,12 4,89 4,94 4,95 4,94 4,15 4,16 4,19 4,13
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr 91 75 150 26 89 97 99 77 94 96 103 105 86 94 100 99 93 101 109 109 64 79 104 85
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr 389 437 448 459 478 520 557 577 483 502 522 551 482 515 517 562 481 525 540 581 491 520 518 581
Herav utgifter til renhold (kr) kr 135 160 159 177 152 156 158 170 162 163 165 178 144 152 157 161 143 150 156 159 155 163 168 161
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr 106 101 113 107 106 112 113 126 105 108 114 122 102 109 111 126 101 109 113 127 107 111 115 131
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt