KOSTRA nøkkeltall

Re - 0716 (Vestfold)

Brann og ulykkesvern

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Brann og ulykkesvern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Re Kostragruppe 08 Kostragruppe 10 Landet uten Oslo Landet Vestfold
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 877 941 922 1 023 887 959 1 013 1 082 938 1 026 1 096 1 149 1 042 1 119 1 153 1 241 1 002 1 069 1 106 1 180 819 847 834 923
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 647 675 675 782 724 798 858 837 751 856 920 925 831 897 929 993 804 861 897 950 646 659 664 744
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 230 266 248 242 163 161 154 245 186 171 176 225 211 222 224 248 198 207 209 230 173 188 171 179
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 699 730 708 774 659 712 739 785 676 718 775 824 762 807 822 889 740 778 794 849 621 642 642 715
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr) kr 115 141 107 97 23 8 -5 71 28 -13 -9 23 60 60 57 71 60 59 56 69 66 71 50 67
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 584 590 601 677 636 703 744 714 648 731 784 801 702 747 765 818 680 718 738 780 554 571 591 648
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,87 0,87 0,85 0,82 .. .. .. .. .. .. .. .. 0,71 0,71 0,71 0,71 0,70 0,69 0,70 0,70 0,70 1,09 1,16 0,71
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,24 0,25 0,24 0,23 .. .. .. .. .. .. .. .. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,23 0,23 0,24 0,23 0,18 0,20 0,36 0,19
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,63 0,62 0,61 0,59 .. .. .. .. .. .. .. .. 0,46 0,46 0,46 0,46 0,47 0,46 0,46 0,47 0,52 0,89 0,80 0,52
Antall bygningsbranner (antall) antall 4 12 6 6 148 146 164 182 122 113 112 105 2 382 2 567 2 711 2 939 2 656 3 009 3 079 3 318 110 173 149 138
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall) antall 13 12 1 2 941 653 562 521 573 430 360 366 15 160 11 091 9 745 9 041 15 710 11 641 11 145 9 312 531 389 316 203

Kontakt