KOSTRA nøkkeltall

Re - 0716 (Vestfold)

Brann og ulykkesvern

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Brann og ulykkesvern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Re Kostragruppe 08 Kostragruppe 10 Kostragruppe 10 Landet uten Oslo Landet Vestfold Vestfold
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 877 941 922 1 023 921 887 959 1 013 1 082 1 290 938 1 026 1 096 1 149 1 162 938 1 026 1 096 1 149 1 162 1 042 1 119 1 153 1 242 1 292 1 002 1 069 1 106 1 180 1 228 819 847 834 923 901 819 847 834 923 901
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 647 675 675 782 678 724 798 858 837 995 751 856 920 925 964 751 856 920 925 964 831 897 929 993 1 036 804 861 897 950 990 646 659 664 744 709 646 659 664 744 709
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 230 266 248 242 243 163 161 154 245 296 186 171 176 225 198 186 171 176 225 198 211 222 224 248 255 198 207 209 230 238 173 188 171 179 191 173 188 171 179 191
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 699 730 708 774 777 659 712 739 785 978 676 718 775 824 859 676 718 775 824 859 762 807 822 889 918 740 778 794 849 880 621 642 642 715 714 621 642 642 715 714
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr) kr 115 141 107 97 107 23 8 -5 71 88 28 -13 -9 23 9 28 -13 -9 23 9 60 60 57 71 65 60 59 56 69 65 66 71 50 67 75 66 71 50 67 75
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 584 590 601 677 670 636 703 744 714 890 648 731 784 801 850 648 731 784 801 850 702 747 765 818 853 680 718 738 780 815 554 571 591 648 640 554 571 591 648 640
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,87 0,87 0,85 0,82 0,82 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,71 0,71 0,71 0,71 0,72 0,70 0,69 0,70 0,70 0,71 0,70 1,09 1,16 0,71 1,15 0,70 1,09 1,16 0,71 1,15
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,24 0,25 0,24 0,23 0,23 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,23 0,23 0,24 0,23 0,24 0,18 0,20 0,36 0,19 0,35 0,18 0,20 0,36 0,19 0,35
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,63 0,62 0,61 0,59 0,59 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,46 0,46 0,46 0,46 0,47 0,47 0,46 0,46 0,47 0,47 0,52 0,89 0,80 0,52 0,80 0,52 0,89 0,80 0,52 0,80
Antall bygningsbranner (antall) antall 4 12 6 6 5 148 146 164 182 126 122 113 112 105 121 122 113 112 105 121 2 382 2 567 2 711 2 939 2 798 2 656 3 009 3 079 3 318 3 160 110 173 149 138 176 110 173 149 138 176
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall) antall 13 12 1 2 11 941 653 562 521 365 573 430 360 366 385 573 430 360 366 385 15 160 11 091 9 745 9 041 8 137 15 710 11 641 11 145 9 312 8 183 531 389 316 203 273 531 389 316 203 273

Kontakt