KOSTRA nøkkeltall

Re - 0716 (Vestfold)

Bolig

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Bolig

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Re Kostragruppe 08 Kostragruppe 10 Kostragruppe 10 Landet uten Oslo Landet Vestfold Vestfold
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall) antall 178 252 226 226 226 5 286 5 403 5 406 5 290 4 283 4 157 4 220 4 190 4 184 4 271 4 157 4 220 4 190 4 184 4 271 94 337 96 397 98 092 97 142 96 435 107 088 109 006 110 994 110 171 109 495 5 276 5 419 5 445 5 572 5 604 5 276 5 419 5 445 5 572 5 604
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall) antall 19 27 23 23 23 18 18 18 17 21 21 22 22 22 20 21 22 22 22 20 21 21 21 21 21 21 21 21 21 20 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent) prosent 62 55 54 54 54 51 52 51 55 59 62 64 66 68 66 62 64 66 68 66 52 52 52 53 54 48 48 48 48 49 57 55 55 54 55 57 55 55 54 55
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr) kr 1 409 618 13 167 911 1 426 1 898 1 108 875 1 011 1 627 1 625 1 816 1 988 1 368 1 627 1 625 1 816 1 988 1 368 1 303 1 527 1 426 1 526 1 621 1 466 1 648 1 473 1 509 1 495 953 1 139 1 649 1 292 912 953 1 139 1 649 1 292 912
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) kr 9 848 7 083 8 102 1 176 306 10 001 10 090 10 203 9 553 11 828 9 197 10 447 10 013 10 503 9 699 9 197 10 447 10 013 10 503 9 699 7 831 9 138 9 216 9 560 9 579 8 369 9 673 9 865 10 293 10 413 8 628 11 069 11 356 11 041 11 584 8 628 11 069 11 356 11 041 11 584
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent) prosent 14 0 8 7 19 25 21 25 28 25 21 17 16 21 25 21 17 16 21 25 30 30 29 29 27 33 34 33 32 31 21 22 19 23 25 21 22 19 23 25
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall) antall 1 9 0 0 0 140 124 154 114 86 53 39 37 25 26 53 39 37 25 26 2 903 2 638 2 449 2 661 2 606 3 710 3 477 3 323 3 473 3 574 282 292 243 235 222 282 292 243 235 222
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall) antall 1,0 0,6 0,8 1,0 : 1,8 1,5 1,7 1,7 3,6 1,4 1,2 1,4 1,4 1,9 1,4 1,2 1,4 1,4 1,9 1,5 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,2 1,3 1,3 1,3 1,1 1,2 1,2 1,2 1,3 1,1 1,2 1,2 1,2 1,3
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall) antall 14,6 16,4 12,2 10,6 9,8 19,1 18,8 15,5 13,8 23,3 18,4 17,6 14,5 12,9 15,6 18,4 17,6 14,5 12,9 15,6 19,2 18,9 16,2 14,6 13,4 20,3 20,0 17,3 15,7 14,5 22,0 21,3 18,3 16,9 16,3 22,0 21,3 18,3 16,9 16,3

Kontakt