KOSTRA nøkkeltall

Re - 0716 (Vestfold)

Befolkningsprofil

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Befolkningsprofil

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Re Kostragruppe 08 Kostragruppe 10 Landet uten Oslo Landet Vestfold
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Innbyggere (antall) antall 9 361 9 486 9 624 9 730 299 281 301 645 303 481 304 392 194 034 194 930 189 805 190 232 4 555 595 4 591 560 4 622 151 4 647 141 5 213 985 5 258 317 5 295 619 5 328 212 244 967 247 055 249 063 251 078
Fødte per 1000 innbyggere (per 1000) per 1000 10,6 11,2 9,5 9,7 11,6 11,3 10,9 10,3 10,4 10,3 9,8 9,4 10,8 10,6 10,2 9,9 11,3 11,2 10,7 10,3 9,8 9,5 9,1 9,0
Døde per 1000 innbyggere (per 1000) per 1000 7,3 6,1 7,7 8,2 6,9 6,8 6,9 7,2 9,1 8,8 8,8 9,3 8,1 8,0 8,0 8,0 7,8 7,7 7,7 7,7 8,6 8,7 8,5 8,4
Netto innflytting (antall)1 antall 72 75 117 93 1 704 1 001 611 -47 782 608 626 383 24 875 23 675 20 232 15 891 29 802 26 076 21 293 18 081 1 968 1 869 1 846 1 847
Andel skilte og separerte 16-66 år (prosent) prosent 11,7 11,5 11,5 11,4 10,4 10,4 10,4 10,4 11,1 10,7 11,0 11,0 10,9 10,8 10,7 10,7 10,8 10,7 10,6 10,5 13,6 13,6 13,5 13,4
Andel enslige innbyggere 80 år og over (prosent) prosent 64,2 63,2 254,5 62,0 62,7 61,4 66,6 60,3 63,9 61,5 62,8 62,2 63,9 63,4 62,7 62,0 64,4 63,9 63,2 62,5 63,2 62,6 62,0 60,9
Registrerte arbeidsledige i prosent av befolkningen i alderen 15-74 år (prosent) prosent 1,7 1,9 1,6 1,6 2,2 2,1 1,6 1,5 2,0 2,0 1,6 1,5 2,0 2,0 1,6 1,5 2,0 2,0 1,6 1,6 1,9 2,1 1,8 1,8
Andel innvandrerbefolkning (prosent) prosent 11,0 11,1 11,5 11,8 11,4 11,9 .. .. 11,5 11,6 .. .. 13,9 14,5 .. .. 16,3 16,8 .. .. 13,6 14,3 .. ..
Samlet fruktbarhetstall (antall) antall 1,70 1,66 1,58 1,57 1,80 1,77 1,70 1,62 1,70 1,72 1,65 1,59 1,80 1,73 1,65 1,59 1,80 1,73 1,65 1,59 1,70 1,66 1,58 1,57
1Sumtall for flytting inn og ut av kommuner vil ikke være direkte sammenlignbare med tall på fylkesnivå fordi fylkestall ikke omfatter flyttinger mellom kommuner innen fylket.

Kontakt