KOSTRA nøkkeltall

Re - 0716 (Vestfold)

Barnevern

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Re Kostragruppe 08 Kostragruppe 10 Landet uten Oslo Landet Vestfold
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr 8 454 7 446 6 690 6 747 6 291 6 770 7 368 8 077 7 109 7 756 8 104 8 487 6 415 6 854 7 978 8 319 6 451 6 879 7 972 8 385 6 448 6 570 7 779 7 666
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 5,5 4,7 4,2 5,6 4,6 4,8 5,0 4,7 4,7 5,2 5,0 4,6 4,3 4,6 4,6 4,5 4,3 4,6 4,7 4,5 5,3 5,7 5,1 5,2
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 5,5 5,0 3,8 5,4 4,8 5,0 5,0 4,9 4,9 5,4 5,4 4,9 4,4 4,7 4,9 4,8 4,5 4,8 4,9 4,9 5,7 5,7 5,3 5,3
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent 4,1 4,5 4,3 3,5 3,8 4,1 4,3 4,3 4,3 4,5 4,7 4,7 3,7 3,8 3,9 3,9 3,7 3,8 3,8 3,8 4,0 4,1 4,1 3,9
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr 62 663 64 616 71 544 69 678 39 882 40 852 41 231 45 289 37 435 37 843 42 960 44 344 43 172 44 795 46 496 49 929 44 612 46 002 47 588 51 177 36 014 37 325 40 113 42 479
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr 32 620 19 315 19 651 22 017 33 289 31 547 31 246 32 660 31 650 31 730 33 750 32 753 33 347 34 874 37 963 39 268 33 639 34 898 37 956 39 334 28 645 29 705 28 500 25 796
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr 503 854 505 629 443 486 251 744 374 908 383 632 386 613 411 444 381 307 390 457 385 435 407 694 376 779 392 767 429 998 443 947 373 089 390 110 427 473 441 690 434 626 459 857 479 192 492 197
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall 18,5 21,0 13,7 14,9 22,4 22,2 21,8 21,7 21,5 22,0 21,5 19,5 20,0 19,9 19,9 18,9 19,7 19,8 19,6 18,7 23,1 22,9 20,4 20,0
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent 97 98 93 92 85 85 91 91 76 78 81 84 82 85 86 87 83 86 87 88 95 96 96 97

Kontakt