KOSTRA nøkkeltall

Re - 0716 (Vestfold)

Barnehager

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnehager

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Re Kostragruppe 08 Kostragruppe 10 Kostragruppe 10 Landet uten Oslo Landet Vestfold Vestfold
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Andel barn 1-2 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-2 år (prosent) prosent 80,8 82,2 79,4 81,6 85,1 79,8 81,4 82,1 83,7 84,9 77,8 79,6 79,9 81,0 81,3 77,8 79,6 79,9 81,0 81,3 81,4 82,6 83,0 83,9 84,6 80,6 82,0 82,5 83,4 84,3 79,4 81,5 82,4 83,2 82,3 79,4 81,5 82,4 83,2 82,3
Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-5 år (prosent) prosent 87,6 89,1 88,7 89,2 91,8 90,3 90,9 91,3 92,0 92,9 88,7 89,4 89,6 90,2 90,8 88,7 89,4 89,6 90,2 90,8 91,0 91,5 91,8 92,1 92,4 90,4 91,0 91,3 91,7 92,1 89,8 90,3 90,9 91,4 91,0 89,8 90,3 90,9 91,4 91,0
Andel barn 3-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 3-5 år (prosent) prosent 91,9 93,5 95,1 93,6 95,8 96,7 96,8 97,1 97,1 97,8 95,7 95,6 95,9 96,0 96,6 95,7 95,6 95,9 96,0 96,6 97,0 97,2 97,3 97,3 97,3 96,6 96,8 97,0 97,1 97,0 96,0 95,8 96,3 96,5 96,2 96,0 95,8 96,3 96,5 96,2
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage (prosent) prosent 71,9 72,0 71,8 72,2 72,2 46,0 46,8 46,9 47,0 47,0 56,4 56,2 55,4 55,7 55,7 56,4 56,2 55,4 55,7 55,7 49,6 49,3 49,1 49,0 49,1 50,7 50,3 50,1 49,9 50,1 51,2 50,8 50,4 49,8 51,7 51,2 50,8 50,4 49,8 51,7
Antall barn korrigert per årsverk til grunnbemanning, alle barnehager (antall)2 antall .. 5,8 5,6 5,7 5,7 .. 6,1 6,1 5,9 5,8 .. 6,1 6,0 5,8 5,8 .. 6,1 6,0 5,8 5,8 .. 6,0 6,0 5,8 5,7 .. 6,0 6,0 5,9 5,7 .. 6,1 6,1 5,9 5,8 .. 6,1 6,1 5,9 5,8
Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning (prosent)4 prosent .. 39,4 41,9 44,8 46,5 .. 39,6 40,4 42,7 44,0 .. 38,7 38,5 41,6 41,3 .. 38,7 38,5 41,6 41,3 .. 38,3 38,9 40,8 41,5 .. 37,5 38,2 39,8 40,7 .. 41,1 41,8 45,4 45,4 .. 41,1 41,8 45,4 45,4
Andel barn i kommunale barnehager som får spesialpedagogisk hjelp (prosent)1 prosent 3,7 4,7 4,5 3,5 4,0 3,1 3,1 3,7 3,9 4,6 3,0 3,3 2,7 2,8 3,4 3,0 3,3 2,7 2,8 3,4 3,4 3,5 3,6 3,7 3,9 3,3 3,5 3,6 3,7 3,9 3,7 3,9 3,7 3,8 4,3 3,7 3,9 3,7 3,8 4,3
Korrigerte brutto driftsutgifter til barnehager (f201, f211, f221) per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr)3 kr 59,9 64,1 69,3 70,4 75,3 62,1 63,6 66,4 72,2 79,3 62,5 65,8 68,8 74,0 76,0 62,5 65,8 68,8 74,0 76,0 63,7 66,5 69,1 74,1 78,8 64,5 67,6 70,4 75,1 79,5 62,0 63,5 64,8 70,5 73,4 62,0 63,5 64,8 70,5 73,4
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år (prosent) prosent 63,2 62,0 73,8 78,9 81,9 73,8 76,0 78,5 81,9 80,3 73,4 75,8 76,2 79,3 80,8 73,4 75,8 76,2 79,3 80,8 77,3 78,5 80,0 81,9 83,0 77,6 79,3 80,3 82,8 83,9 70,3 71,9 75,4 77,7 77,7 70,3 71,9 75,4 77,7 77,7
Netto driftsutgifter barnehager i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 15,2 15,6 15,4 15,5 15,6 16,3 16,2 16,1 16,0 13,9 13,7 13,8 13,6 13,9 14,8 13,7 13,8 13,6 13,9 14,8 14,7 14,6 14,4 14,3 14,3 14,8 14,7 14,5 14,4 14,4 14,6 14,4 13,9 14,2 14,3 14,6 14,4 13,9 14,2 14,3
Netto driftsutgifter barnehager, per innbygger 1-5 år (kr) kr 127 419 140 317 150 478 156 259 170 535 126 134 133 537 141 304 151 878 165 033 126 397 132 514 139 810 152 291 157 055 126 397 132 514 139 810 152 291 157 055 130 611 137 613 143 919 153 538 163 207 131 862 138 807 145 125 154 317 164 477 127 208 133 657 140 073 150 137 158 150 127 208 133 657 140 073 150 137 158 150
Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr)5 kr 51,9 55,0 57,1 59,3 65,3 50,6 51,9 53,8 58,4 63,2 51,3 53,7 55,5 59,8 61,6 51,3 53,7 55,5 59,8 61,6 51,3 53,5 55,1 59,1 62,7 52,2 54,2 55,8 59,6 63,1 51,0 51,8 52,5 57,0 59,9 51,0 51,8 52,5 57,0 59,9
1Tittel på indikator endret ved publisering i 2020.
2Teller og nevner er endret ved publiseringen i 2020. Se forklaring i "om tabellen".
3Nevneren er endret ved publisering i 2020. Se forklaring i "om tabellen".
4Årsverk etter utdanning blir hentet inn fra og med 2016. For 2015 er det ikke data.
5Nevneren er endret ved publisering i 2020. Se forklaring i "om tabellen".