4471_1539
4471_1539
kostra
2019-05-21T11:28:00.000Z
no
tjenesteområde Regnskap Rauma, faktaark Regnskap Rauma

KOSTRA nøkkeltall

Rauma - 1539 (Møre og Romsdal)

Regnskap

Publisert 15.03.2019.

Det er gjort enkelte rettinger siden publisering. Se rettelogg for Kommuneregnskap her.
Se rettelogg for fylkeskommuneregnskap her

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Regnskap

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Rauma Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftresultat i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent -1,3 3,4 2,4 0,9 2,3 2,8 2,6 1,5 2,9 4,1 3,7 2,1 3,0 4,0 3,8 2,5 2,2 3,5 3,3 1,2
Årets mindre/merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent -1,7 2,0 1,0 -0,4 1,5 1,7 1,5 1,1 1,5 2,1 1,8 1,2 1,4 2,0 1,9 1,3 1,4 1,8 1,7 1,0
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 15,8 20,0 10,3 7,8 15,4 15,6 16,4 17,0 19,0 20,9 21,7 21,5 16,0 17,8 18,2 17,6 19,9 23,5 21,8 19,3
Netto renteeksponering i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 39,2 56,6 87,3 69,0 45,9 49,1 50,1 56,1 36,6 39,6 39,5 43,5 34,2 37,2 35,9 40,2 58,8 59,7 60,5 66,3
Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 86,0 105,9 136,6 122,6 101,2 102,1 103,2 106,4 101,1 101,3 101,9 105,5 98,9 98,9 98,6 101,7 118,9 119,3 118,8 120,2
Frie inntekter per innbygger (kr) kr 53 035 55 305 56 495 58 636 51 809 53 962 55 170 56 820 49 775 52 158 53 619 55 132 50 630 53 174 54 801 56 336 50 314 52 632 54 258 55 791
Fri egenkapital drift i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 2,7 2,4 1,2 4,6 4,4 5,5 6,4 7,6 7,2 8,5 10,1 11,1 7,1 8,3 9,6 10,8 5,4 6,1 6,7 8,1
Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 25,9 37,3 43,3 22,3 13,6 15,3 13,4 13,4 14,5 14,7 14,5 15,1 15,1 14,9 14,6 15,3 13,6 14,2 14,8 14,2
Egenfinansiering av investeringene i prosent av totale brutto investeringer (prosent) prosent 28,0 29,4 16,3 94,2 20,3 21,5 24,1 21,6 23,9 24,7 24,5 25,7 27,4 30,7 29,3 34,3 18,4 18,6 22,5 25,2

Kontakt