KOSTRA nøkkeltall

Rauma - 1539 (Møre og Romsdal)

Plan, byggesak og miljø

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Rauma Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal Møre og Romsdal Møre og Romsdal
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall 4 3 .. 0 3 223 238 197 218 224 1 870 1 741 1 682 1 607 1 357 1 924 1 800 1 731 1 644 1 405 166 123 125 95 80 166 123 125 95 80 166 123 125 95 80
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent 75 .. .. .. 100 25 19 18 25 31 24 19 19 26 27 24 19 19 26 27 38 41 44 54 45 38 41 44 54 45 38 41 44 54 45
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall 166 256 125 104 97 12 587 11 029 10 614 10 284 10 444 88 326 80 866 78 670 74 668 68 029 93 745 86 591 84 955 80 561 73 776 5 938 5 110 5 138 4 498 3 954 5 938 5 110 5 138 4 498 3 954 5 938 5 110 5 138 4 498 3 954
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall .. 181 87 52 25 .. 5 633 5 748 4 466 4 178 .. 43 837 39 200 33 292 28 059 .. 46 642 42 169 36 334 31 061 .. 3 280 2 604 1 988 1 929 .. 3 280 2 604 1 988 1 929 .. 3 280 2 604 1 988 1 929
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager .. 10 18 21 18 .. 14 15 17 18 .. 16 16 20 18 .. 16 16 20 18 .. 17 15 35 21 .. 17 15 35 21 .. 17 15 35 21
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager .. 18 16 12 2 .. 35 29 35 35 .. 36 32 37 33 .. 36 33 38 33 .. 39 32 45 45 .. 39 32 45 45 .. 39 32 45 45
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent 16 12 22 32 31 20 20 19 19 20 18 18 18 18 17 18 17 18 18 17 21 26 22 25 27 21 26 22 25 27 21 26 22 25 27
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall) antall .. 0 5 6 .. .. 80 80 95 67 .. 1 594 1 785 1 992 1 169 .. 1 965 1 785 2 367 1 549 .. 60 51 58 19 .. 60 51 58 19 .. 60 51 58 19
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall 4 7 .. 10 0 202 196 287 252 244 1 090 1 177 1 307 1 224 876 1 092 1 181 1 308 1 224 876 177 82 128 195 155 177 82 128 195 155 177 82 128 195 155
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent .. 100 100 100 100 .. 96 98 97 95 .. 90 89 97 96 .. 90 89 97 96 .. 96 97 97 97 .. 96 97 97 97 .. 96 97 97 97
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent .. 50 .. 50 .. .. 49 50 49 49 .. 47 46 49 46 .. 47 46 49 46 .. 48 49 46 49 .. 48 49 46 49 .. 48 49 46 49
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent .. .. .. .. 74 85 86 95 85 85 84 86 86 81 581 84 86 86 81 578 85 82 73 73 84 85 82 73 73 84 85 82 73 73 84
Netto endring i antall boliger (antall) antall 14 57 .. .. .. 2 066 2 210 0 .. .. 59 758 23 645 0 .. .. 62 408 23 930 0 .. .. 1 455 1 325 0 .. .. 1 455 1 325 0 .. .. 1 455 1 325 0 .. ..

Kontakt