KOSTRA nøkkeltall

Rauma - 1539 (Møre og Romsdal)

Kommunal vannforsyning

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kommunal vannforsyning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Rauma Kostragruppe 01 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Selvkostgrad (prosent) prosent 100 100 100 101 100 100 99 100 98 100 95 98 98 96 101 96 97 98 98 98 96 97 98 98 98 97 100 101 100 100
Årsgebyr for vannforsyning - ekskl. mva. (kr) kr 2 454 2 577 3 010 3 838 3 658 3 932 4 108 4 282 4 393 3 645 2 966 3 040 3 110 3 278 2 794 3 349 3 429 3 568 3 749 3 881 3 345 3 425 3 564 3 744 3 876 3 211 3 260 3 471 3 700 3 707
Andel fornyet kommunalt ledningsnett, gjennomsnitt for siste tre år (prosent) prosent 0,12 0,13 0,13 0,19 0,26 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,69 0,66 0,66 0,67 0,70 0,70 0,67 0,67 0,68 0,71 0,78 0,70 0,75 0,65 0,62
E.coli: Andel innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater (prosent) prosent .. 100,0 95,7 100,0 100,0 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 99,0 98,7 98,7 99,4 99,1 99,2 98,9 98,9 99,5 99,3 99,4 99,6 99,5 99,2 99,8
Andel av total kommunal vannleveranse til lekkasje (prosent) prosent .. 26,0 24,5 21,5 23,0 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 30,4 29,4 29,4 29,9 29,8 30,9 30,3 29,7 30,7 30,5 32,5 33,9 34,1 29,3 30,6

Kontakt