4397_1539
4397_1539
kostra
2019-05-26T16:13:00.000Z
no
tjenesteområde Brann og ulykkesvern Rauma, faktaark Brann og ulykkesvern Rauma

KOSTRA nøkkeltall

Rauma - 1539 (Møre og Romsdal)

Brann og ulykkesvern

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Brann og ulykkesvern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Rauma Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 1 299 1 329 1 411 1 394 1 156 1 244 1 280 1 400 1 042 1 119 1 153 1 227 1 002 1 069 1 106 1 167 1 201 1 308 1 335 1 456
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 1 015 1 034 1 033 1 032 910 952 968 1 078 831 897 929 978 804 861 897 937 989 1 080 1 098 1 193
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 284 295 378 362 246 292 311 322 211 222 224 249 198 207 209 231 212 227 237 263
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 1 038 997 1 013 1 026 852 919 934 1 017 762 807 822 887 740 778 794 847 860 943 957 1 018
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr) kr 46 28 36 40 59 80 90 81 60 60 57 74 60 59 56 72 12 21 16 40
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 992 969 977 985 794 838 844 936 702 747 765 814 680 718 738 776 848 922 941 978
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,41 0,41 0,49 0,49 .. .. .. .. 0,71 0,71 0,71 0,71 0,70 0,69 0,70 0,70 0,72 0,73 0,73 0,75
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,37 0,37 0,40 0,40 .. .. .. .. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,23 0,23 0,24 0,23 0,26 0,26 0,27 0,27
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,04 0,04 0,09 0,09 .. .. .. .. 0,46 0,46 0,46 0,46 0,47 0,46 0,46 0,47 0,46 0,47 0,46 0,48
Antall bygningsbranner (antall) antall 4 2 4 1 231 273 291 318 2 382 2 567 2 711 2 924 2 656 3 009 3 079 3 303 100 126 132 136
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall) antall 30 33 14 11 1 762 1 292 1 167 672 15 160 11 091 9 745 7 430 15 710 11 641 11 145 7 701 998 675 449 459

Kontakt