4396_1539
4396_1539
kostra
2019-05-20T11:24:00.000Z
no
tjenesteområde Bolig Rauma, faktaark Bolig Rauma

KOSTRA nøkkeltall

Rauma - 1539 (Møre og Romsdal)

Bolig

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Bolig

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Rauma Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall) antall 105 102 119 119 9 864 10 032 10 449 10 473 94 337 96 397 98 092 96 649 107 088 109 006 110 994 109 678 5 791 5 895 6 130 6 114
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall) antall 14 14 16 16 23 23 24 24 21 21 21 21 21 21 21 21 22 22 23 23
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent) prosent 72 75 71 71 60 61 60 63 52 52 52 53 48 48 48 48 55 53 54 59
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr) kr 429 7 975 1 696 770 1 353 1 605 1 197 1 659 1 303 1 527 1 426 1 505 1 466 1 648 1 473 1 490 1 366 1 754 1 525 1 999
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) kr 1 183 1 433 713 20 8 483 13 027 13 467 13 729 7 831 9 138 9 216 9 620 8 369 9 673 9 865 10 347 8 621 9 319 11 400 10 612
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent) prosent 30 11 13 17 28 21 19 17 30 30 29 30 33 34 33 33 31 34 28 29
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall) antall 2 1 2 1 119 134 157 139 2 903 2 638 2 449 2 737 3 710 3 477 3 323 3 549 55 59 42 54
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall) antall 1,7 0,7 1,1 1,5 1,8 1,4 1,4 1,5 1,5 1,3 1,4 1,4 1,4 1,2 1,3 1,3 1,6 1,1 1,1 1,1
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall) antall 9,5 9,9 8,1 8,3 18,9 18,2 15,1 13,2 19,2 18,9 16,2 14,6 20,3 20,0 17,3 15,7 15,1 15,2 12,8 11,4

Kontakt