4394_1539
4394_1539
kostra
2019-05-24T09:37:00.000Z
no
tjenesteområde Barnevern Rauma, faktaark Barnevern Rauma

KOSTRA nøkkeltall

Rauma - 1539 (Møre og Romsdal)

Barnevern

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Rauma Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr 5 051 4 016 4 274 5 062 6 633 7 004 8 287 8 521 6 415 6 854 7 978 8 326 6 451 6 879 7 972 8 392 5 891 6 010 7 086 6 819
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 3,7 2,4 3,5 2,0 4,3 4,5 4,6 4,4 4,3 4,6 4,6 4,5 4,3 4,6 4,7 4,5 3,7 3,9 4,0 3,8
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 3,7 3,0 3,7 2,2 4,5 4,7 4,8 4,6 4,4 4,7 4,9 4,8 4,5 4,8 4,9 4,9 3,9 4,2 4,4 4,1
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent 5,0 4,4 4,6 3,7 4,2 4,3 4,4 4,4 3,7 3,8 3,9 3,9 3,7 3,8 3,8 3,8 4,0 4,1 4,2 4,1
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr 34 780 41 593 43 653 59 140 43 756 44 144 49 062 51 235 43 172 44 795 46 496 49 940 44 612 46 002 47 588 51 186 41 131 41 722 44 005 50 281
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr 27 038 19 710 18 325 22 328 29 358 31 526 34 716 38 448 33 347 34 874 37 963 39 560 33 639 34 898 37 956 39 596 28 234 27 984 32 641 32 703
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr 220 909 181 211 216 750 302 000 371 119 382 371 410 422 414 663 376 779 392 767 429 998 442 356 373 089 390 110 427 473 439 854 384 566 377 515 414 928 378 832
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall 20,2 17,9 17,0 13,7 21,1 21,2 20,8 18,6 20,0 19,9 19,9 19,1 19,7 19,8 19,6 18,9 21,0 20,6 20,8 19,1
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent 81 92 81 84 77 82 85 85 82 85 86 87 83 86 87 88 70 74 77 80

Kontakt