KOSTRA nøkkeltall

Randaberg - 1127 (Rogaland)

Regnskap

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Regnskap

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Randaberg Kostragruppe 08 Kostragruppe 10 Landet uten Oslo Landet Rogaland Rogaland Rogaland
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftresultat i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 3,5 3,2 0,4 -0,2 0,0 2,6 4,1 3,8 1,6 -0,1 2,9 3,3 2,7 1,0 -0,1 2,9 4,1 3,7 2,2 1,4 3,0 4,0 3,8 2,6 1,9 3,6 5,0 4,9 3,3 4,2 3,6 5,0 4,9 3,3 4,2 3,6 5,0 4,9 3,3 4,2
Årets mindre/merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 2,5 2,2 0,4 0,1 -0,1 1,7 2,4 2,0 1,0 0,5 1,6 2,1 1,7 1,2 0,8 1,5 2,1 1,8 1,2 1,1 1,4 2,0 1,9 1,3 1,2 1,6 2,1 2,0 1,5 2,9 1,6 2,1 2,0 1,5 2,9 1,6 2,1 2,0 1,5 2,9
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 23,3 27,2 22,4 23,1 19,0 18,4 20,9 21,2 21,6 18,2 21,4 24,3 25,9 26,3 21,5 19,0 20,9 21,8 21,7 20,6 16,0 17,8 18,3 17,9 17,0 15,7 20,3 22,3 19,7 17,8 15,7 20,3 22,3 19,7 17,8 15,7 20,3 22,3 19,7 17,8
Netto renteeksponering i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 38,7 58,8 76,5 80,8 93,2 44,6 50,9 52,7 54,7 52,3 21,8 26,8 29,5 31,8 54,6 37,2 40,1 40,1 42,2 47,3 34,8 37,7 36,5 39,1 43,1 25,6 29,0 29,3 34,4 36,1 25,6 29,0 29,3 34,4 36,1 25,6 29,0 29,3 34,4 36,1
Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 113,8 134,3 148,4 154,4 159,2 108,3 111,3 114,1 120,2 120,5 84,3 87,8 93,1 98,1 112,6 101,1 101,3 101,9 105,6 110,5 98,9 98,9 98,6 101,8 106,2 96,1 97,3 99,5 101,4 103,0 96,1 97,3 99,5 101,4 103,0 96,1 97,3 99,5 101,4 103,0
Frie inntekter per innbygger (kr) kr 49 953 51 355 51 870 54 217 55 951 48 134 50 236 51 409 53 000 56 119 49 448 51 953 53 530 55 089 55 927 49 775 52 158 53 619 55 124 57 297 50 630 53 174 54 801 56 328 58 484 49 460 51 680 52 775 54 367 56 449 49 460 51 680 52 775 54 367 56 449 49 460 51 680 52 775 54 367 56 449
Fri egenkapital drift i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 5,7 8,3 8,3 7,5 7,4 7,4 10,4 11,1 11,1 9,3 7,5 9,5 10,4 10,6 9,0 7,9 10,7 11,7 12,3 11,7 7,8 10,4 11,4 12,2 11,5 10,3 13,6 15,5 16,1 15,5 10,3 13,6 15,5 16,1 15,5 10,3 13,6 15,5 16,1 15,5
Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 24,4 34,7 33,0 18,8 12,9 16,0 20,2 18,8 16,3 20,7 12,6 13,3 13,7 16,1 17,2 14,5 14,7 14,5 15,2 16,2 15,1 14,9 14,6 15,3 16,6 17,8 17,0 17,0 16,5 13,7 17,8 17,0 17,0 16,5 13,7 17,8 17,0 17,0 16,5 13,7
Egenfinansiering av investeringene i prosent av totale brutto investeringer (prosent) prosent 28,7 21,4 23,1 49,1 14,4 33,9 34,5 33,7 36,1 26,4 29,4 24,1 21,6 29,0 37,6 31,3 32,6 34,9 36,0 33,0 35,2 39,1 40,1 44,9 40,9 50,3 50,2 50,7 53,2 35,1 50,3 50,2 50,7 53,2 35,1 50,3 50,2 50,7 53,2 35,1

Balansedata ble publisert med mangelfullt datagrunnlag for 2019.
Variabelen Egenfinansiering av investeringene i prosent av brutto driftsinntekter ble omdefinert til publiseringen 16.3.2020. Beklageligvis oppstod en fortegnsfeil slik at tallene som ble publisert 16. mars ble feil. Feilen er 30.3.2020 rettet for alle årgangene 2015 - 2019

Kommuneregnskap - flere tabeller i statistikkbanken

Fylkeskommuneregnskap - flere tabeller i statistikkbanken

 

 

Kontakt