KOSTRA nøkkeltall

Randaberg - 1127 (Rogaland)

Plan- og byggesaksbehandling

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan- og byggesaksbehandling

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Randaberg Kostragruppe 07 Kostragruppe 08 Kostragruppe 10 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Vedtatte detaljreguleringer fremmet som private forslag (antall) antall 1 .. 0 1 1 132 129 143 130 139 112 123 99 43 31 84 79 87 75 71 1 226 1 145 948 942 815 1 273 1 167 975 963 835 129 88 89 92 68
Detaljreguleringer møtt med innsigelse i alt (antall) antall 1 1 0 .. 1 33 62 40 64 50 29 36 33 21 13 29 45 35 30 26 287 399 364 385 370 293 403 377 391 380 41 42 30 41 45
Kommunens gjennomsnittlige saksbehandlingstid fra mottatt komplett planforslag til endelig vedtak (dager) dager 227 .. .. 123 86 109 135 123 127 122 114 105 110 123 134 102 104 102 170 146 119 119 126 131 138 120 121 128 134 138 176 173 168 139 148
Klager mottatt på kommunens vedtak om detaljreguleringer (antall) antall 1 2 2 31 .. 42 49 65 120 71 39 34 29 21 11 22 17 20 42 51 615 682 629 838 580 629 710 642 871 599 156 79 111 105 114
Behandlede byggesøknader med 12 ukers frist (antall) antall 30 106 94 71 89 4 482 3 344 3 521 4 093 4 530 3 069 2 646 2 238 847 797 3 321 2 391 2 294 2 103 2 732 39 200 33 292 29 786 31 027 33 235 42 169 36 334 32 788 33 994 36 433 2 752 3 973 3 186 3 308 3 147
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall 30 16 23 28 32 4 482 4 544 4 113 4 639 5 449 3 069 3 300 2 906 1 785 1 662 3 321 3 016 2 773 2 300 3 698 38 990 38 687 38 004 39 834 42 162 41 959 41 538 40 749 42 885 45 216 2 747 2 474 2 815 2 630 2 303
Kommunens gjennomsnittlige saksbehandlingstid for byggesøknader med 12 ukers frist (dager) dager 52 26 47 38 47 43 35 40 38 51 34 36 44 40 63 31 40 42 39 52 32 37 37 39 42 33 38 37 39 42 37 38 41 43 47
Kommunens gjennomsnittlige saksbehandlingstid for byggesøknader med 3 ukers frist (dager) dager 26 18 33 23 33 20 18 20 17 20 16 20 21 25 24 14 30 20 22 24 16 20 18 17 19 16 20 18 17 19 17 16 19 18 18
Andel av innvilgede byggesøknader som medførte vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent 45,5 57,9 48,7 52,6 47,9 17,4 16,6 18,6 26,7 23,5 17,8 19,6 22,6 25,8 17,4 19,2 19,9 22,6 25,6 21,1 19,4 20,6 21,1 20,8 20,4 19,1 20,8 20,8 20,3 19,7 23,4 27,8 29,2 30,2 26,6
Klager på resultat av byggesaksbehandlingen, behandlet av kommunen (antall) antall 3 9 13 6 4 259 291 282 384 430 272 188 190 101 120 194 195 194 163 304 3 345 3 099 3 128 3 115 3 642 3 707 3 590 3 724 3 675 4 343 406 365 372 390 381
Tiltak hvor det ble utført ett eller flere tilsyn (antall) antall 39 47 28 25 13 804 681 745 615 541 658 641 323 57 111 684 584 537 362 439 7 359 6 303 5 390 4 556 4 245 7 893 6 854 5 889 5 471 5 077 1 523 951 881 667 600

Kontakt