KOSTRA nøkkeltall

Randaberg - 1127 (Rogaland)

Landbruk

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Landbruk

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Randaberg Kostragruppe 08 Kostragruppe 10 Landet uten Oslo Landet Rogaland Rogaland Rogaland
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling i prosent av totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning korrigert for samarbeidskommuner (1000 kr) 1000 kr 1 149 1 418 1 366 1 401 1 574 41 843 44 131 46 084 49 951 38 517 40 850 41 171 40 864 45 033 50 357 685 998 710 507 726 132 784 105 830 758 685 998 710 507 726 132 784 105 830 758 44 341 47 660 48 605 50 921 57 263 44 341 47 660 48 605 50 921 57 263 44 341 47 660 48 605 50 921 57 263
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling per landbrukseiendom (1000 kr) 1000 kr 5,1 6,3 6,1 6,5 7,3 4,2 4,4 4,6 5,1 .. 3,0 3,1 3,1 3,5 .. 3,7 3,8 4,0 4,3 .. 3,7 3,8 3,9 4,3 .. 4,2 4,6 4,6 4,9 .. 4,2 4,6 4,6 4,9 .. 4,2 4,6 4,6 4,9 ..
Landbrukseiendommer (antall) antall 225 225 225 216 217 9 942 9 926 9 926 9 825 .. 13 418 13 326 12 996 12 928 .. 185 583 184 873 183 723 183 366 .. 185 732 185 025 183 875 183 518 .. 10 565 10 471 10 471 10 389 .. 10 565 10 471 10 471 10 389 .. 10 565 10 471 10 471 10 389 ..
Jordbruksbedrifter (antall) antall 68 65 65 63 63 2 938 2 911 2 889 2 845 .. 3 494 3 433 3 257 3 210 .. 41 813 41 034 40 239 39 565 .. 41 840 41 060 40 269 39 595 .. 4 310 4 237 4 176 4 118 .. 4 310 4 237 4 176 4 118 .. 4 310 4 237 4 176 4 118 ..
Jordbruksareal i drift (dekar) dekar 13 787 13 674 13 628 13 576 13 849 729 696 731 868 730 233 729 423 .. 869 999 872 290 850 202 855 749 .. 9 829 445 9 817 037 9 833 598 9 842 544 .. 9 837 005 9 824 526 9 840 958 9 849 909 .. 996 570 996 267 995 047 999 003 .. 996 570 996 267 995 047 999 003 .. 996 570 996 267 995 047 999 003 ..
Produktivt skogareal (dekar) dekar 324 311 311 338 337 3 069 280 3 071 916 3 071 916 3 051 552 .. 4 368 507 4 240 856 4 240 856 4 233 155 .. 70 025 141 69 608 789 69 310 451 69 762 629 .. 70 296 092 69 861 963 69 563 625 70 020 711 .. 1 384 140 1 377 545 1 377 545 1 379 016 .. 1 384 140 1 377 545 1 377 545 1 379 016 .. 1 384 140 1 377 545 1 377 545 1 379 016 ..
Dyrka og dyrkbar jord omdisponert til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 285,4 0,0 66,2 0,9 52,0 1 105,2 566,6 440,1 264,8 169,9 525,1 716,5 501,2 318,2 333,6 9 306,1 11 595,9 8 719,9 12 569,6 9 170,8 9 379,1 11 699,0 8 719,9 12 573,6 9 172,8 1 468,9 839,4 459,1 508,8 771,8 1 468,9 839,4 459,1 508,8 771,8 1 468,9 839,4 459,1 508,8 771,8
Omdisponering av dyrka jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 254,5 0,0 48,4 0,9 42,5 784,9 471,7 282,8 222,0 140,9 283,2 331,9 372,9 164,4 196,6 5 283,5 6 255,6 3 893,7 3 560,2 4 599,1 5 289,5 6 336,7 3 893,7 3 561,2 4 600,1 1 099,6 557,3 255,1 401,4 621,2 1 099,6 557,3 255,1 401,4 621,2 1 099,6 557,3 255,1 401,4 621,2
Omdisponering av dyrkbar jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 30,9 0,0 17,8 0,0 9,5 320,3 94,9 157,3 42,8 29,0 241,9 384,6 128,3 153,8 137,0 4 041,1 5 340,3 4 826,2 9 009,4 4 571,7 4 108,1 5 362,3 4 826,2 9 012,4 4 572,7 387,8 282,1 204,0 107,4 150,6 387,8 282,1 204,0 107,4 150,6 387,8 282,1 204,0 107,4 150,6
Godkjent nydyrka areal (dekar) dekar 0 10 0 0 0 1 165 1 286 1 638 1 483 805 1 070 903 1 483 942 1 458 18 139 21 565 22 702 24 855 27 493 18 139 21 575 22 702 24 855 27 493 1 713 2 370 1 841 2 047 2 455 1 713 2 370 1 841 2 047 2 455 1 713 2 370 1 841 2 047 2 455
Søknader i alt etter jord- og konsesjonslov (antall) antall 1 10 3 7 4 445 545 443 474 361 542 535 480 434 453 9 167 9 071 8 007 8 172 7 954 9 175 9 080 8 008 8 182 7 959 483 528 431 435 467 483 528 431 435 467 483 528 431 435 467

Kontakt