KOSTRA nøkkeltall

Randaberg - 1127 (Rogaland)

Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Randaberg Kostragruppe 08 Kostragruppe 10 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2019 2019 2019 2019 2019 2019
Netto driftsutgifter til kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 5,2 3,7 3,5 4,1 4,2 5,1
Netto driftsutgifter til idrett (f380+f381) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 1,9 1,2 1,2 1,4 1,4 1,9
Netto driftsutgifter til barn og unge (f231+f383) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 1,2 0,9 0,8 0,8 0,8 1,0
Netto driftsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 3 219 2 324 2 173 2 549 2 627 3 041
Netto driftsutgifter til allmenn kultur (f370+f373+f375+f377+f385+f386) per innbygger (kr) kr 1 298 1 054 967 1 178 1 207 1 351
Brutto investeringsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 67 1 099 881 1 270 1 574 1 188
Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger (kr) kr 327 318 294 305 309 318
Besøk i folkebibliotek per innbygger (antall) antall 4,8 5,6 3,8 4,9 4,8 6,4
Utlån per innbygger (antall) antall 3,0 3,0 3,0 2,9 2,8 3,1
Barn 6-15 år i kommunens kulturskole (prosent) prosent 15,5 13,4 15,8 13,8 13,3 15,0
Besøk per kinoforestilling (antall)1 antall .. 26,6 25,3 25,5 27,2 28,9
1Fra 2008 er besøkstall og tall for forestillinger for Bygdekinoen AS tatt med i tallgrunnlaget. Besøkstall og antall forestillinger er lagt til visningskommunen. Det vises ikke besøk og forestillinger separat for norske filmer for Bygdekinoen. I disse kommunene er visningsted satt lik en kinosal.

Kontakt