KOSTRA nøkkeltall

Randaberg - 1127 (Rogaland)

Klima og energi

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Klima og energi

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Randaberg Kostragruppe 07 Kostragruppe 08 Kostragruppe 10 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Energiutgifter per m2 (fylkes)kommunalt eide bygg (kr) kr 110 127 109 94 134 108 127 120 95 137 113 126 144 113 157 114 122 112 104 167 111 126 134 96 143 113 127 132 91 142 114 114 128 91 150
Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter (prosent) prosent 0,71 0,79 0,70 0,59 0,83 0,68 0,74 0,69 0,53 0,73 0,66 0,71 0,75 0,66 0,84 0,67 0,69 0,65 0,55 0,81 0,67 0,73 0,71 0,54 0,75 0,65 0,70 0,67 0,48 0,70 0,63 0,71 0,66 0,49 0,78
Andel av energikostnader i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning brukt på fornybare energikilder (prosent) prosent 100,0 99,9 100,0 99,5 99,1 95,3 95,0 96,0 97,2 96,8 99,0 98,0 96,5 96,4 95,9 96,1 96,3 96,3 95,1 94,5 95,6 95,5 96,2 96,3 95,9 95,2 95,1 95,8 96,2 95,8 93,2 92,5 92,5 92,6 92,9
Energibruk per m2 eid areal (kWh) kWh 157 159 134 153 197 141 151 132 154 144 147 147 169 162 172 140 148 140 136 142 155 154 154 139 146 158 155 153 138 146 160 136 144 135 144
Andel elektrisitetsforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 100 99 100 99 100 81 81 86 90 86 89 87 87 83 80 86 88 85 80 78 84 83 83 84 82 83 82 82 83 82 87 86 85 85 85
Andel fjernvarmeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 12 12 7 6 8 5 7 9 15 16 8 11 10 14 15 12 12 13 12 13 13 13 14 13 14 3 5 7 5 6
Andel oljeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 2 1 2 0 1 1 1 2 1 0 2 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0
Andel naturgassforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 2 2 1 0 1 3 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 7 6 6 6
Andel bioenergiforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 4 5 5 3 4 4 3 2 1 1 3 0 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 4 2
Andel fornybarforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 100 99 100 99 100 94 95 97 98 96 97 96 97 95 95 95 97 97 95 94 95 95 96 97 96 95 94 96 96 96 91 92 92 93 93
Utslipp av CO2 knyttet til energibruk (g/kWh) g/kWh 0 1 0 1 0 6 5 5 3 5 4 5 5 5 5 7 2 3 8 9 5 5 4 3 3 4 4 4 3 3 15 15 13 12 12

Kontakt