KOSTRA nøkkeltall

Randaberg - 1127 (Rogaland)

Husholdningsavfall

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Husholdningsavfall

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Randaberg Kostragruppe 07 Kostragruppe 08 Kostragruppe 10 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. (kr) kr 2 289 2 451 2 605 2 498 2 906 2 429 2 507 2 628 2 886 3 088 2 449 2 511 2 589 3 100 3 311 2 509 2 607 2 653 2 629 2 769 2 715 2 774 2 851 2 997 3 140 2 717 2 777 2 855 3 002 3 145 2 525 2 583 2 641 2 824 3 017
Andel levert til materialgjenvinning inkl. biologisk behandling (prosent) prosent 49,5 48,7 50,6 40,5 43,9 40,6 41,3 43,5 42,9 45,0 39,0 39,5 40,2 39,8 40,4 41,4 43,8 46,1 46,2 47,7 39,0 40,0 40,8 41,5 43,6 39,0 39,8 40,7 41,1 43,2 42,8 43,2 45,2 39,3 40,8
Selvkostgrad (prosent) prosent 100 100 100 100 101 0 101 99 100 100 0 99 99 100 101 0 99 101 101 100 99 99 99 100 99 99 99 99 100 99 0 100 101 99 99
Husholdningsavfall per innbygger (fylke og land) (kg) kg .. 0,0 0,0 0,0 0,0 436,9 441,5 451,7 467,8 455,4 461,2 444,0 461,2 461,4 440,7 459,6 451,2 411,0 466,6 453,0 440,6 436,2 441,9 471,2 450,3 425,8 420,4 423,8 448,6 430,5 412,5 404,4 409,2 447,6 406,9

Kontakt