KOSTRA nøkkeltall

Randaberg - 1127 (Rogaland)

Grunnskole

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Grunnskole

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Randaberg Kostragruppe 07 Kostragruppe 08 Kostragruppe 10 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Årstimer til særskilt norskopplæring per elev med særskilt norskopplæring (antall) antall 82,8 50,8 65,0 70,6 49,3 50,2 46,0 41,8 39,1 39,3 43,4 46,1 44,4 59,2 57,4 51,8 42,7 50,1 33,5 30,3 38,2 37,3 36,3 36,2 35,3 33,7 32,5 31,5 31,2 30,5 33,4 33,4 31,8 32,2 32,1
Årstimer til spesialundervisning per elev med spesialundervisning (antall) antall 198,0 203,7 208,8 241,2 223,5 130,6 132,8 136,8 138,2 133,7 135,0 136,6 132,5 164,8 174,2 132,7 134,1 146,8 119,8 124,0 135,4 137,6 139,9 143,1 144,2 133,6 136,1 138,8 142,9 144,4 126,6 128,2 124,2 129,0 131,1
Elever i kommunale og private grunnskoler som får særskilt norsksopplæring (prosent)1 prosent 3,1 4,5 3,3 2,7 2,1 3,4 3,4 3,7 3,6 3,6 3,9 3,5 3,6 4,2 4,1 5,4 4,9 3,3 5,7 5,6 5,5 5,2 4,9 4,7 4,7 7,1 6,6 6,4 6,3 6,3 6,0 5,4 5,3 5,0 5,1
Elever i kommunale og private grunnskoler som får spesialundervisning (prosent) prosent 6,4 5,4 5,0 4,0 3,6 7,1 7,1 7,3 7,3 7,6 7,8 7,9 8,2 9,1 8,9 8,5 8,3 7,7 7,9 8,1 7,9 7,9 7,8 7,8 7,9 7,8 7,9 7,7 7,7 7,8 7,8 8,1 7,9 7,6 7,6
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i lesing 8.trinn (prosent) prosent 79,1 84,3 79,0 78,1 74,7 70,7 72,2 74,6 71,1 71,4 73,6 73,3 72,4 66,8 69,1 69,2 73,5 73,6 71,0 70,9 72,8 73,5 75,0 72,4 72,5 73,4 74,2 75,5 73,2 73,1 74,8 74,9 75,4 72,9 74,5
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i regning 8.trinn (prosent) prosent 68,9 82,2 67,1 75,8 76,9 66,9 67,7 66,8 66,5 68,7 69,9 70,4 65,6 62,5 64,6 67,1 68,0 68,7 66,3 66,8 69,2 69,6 68,7 68,1 68,7 70,1 70,3 69,3 69,0 69,4 72,7 73,5 71,6 72,6 71,3
Gruppestørrelse 2 (antall) antall 17,2 18,3 17,6 17,4 16,6 17,4 17,2 16,6 16,0 15,8 17,1 17,2 15,8 14,2 13,9 15,2 15,0 15,8 16,5 16,5 16,5 16,2 15,8 15,7 15,6 16,8 16,5 16,0 15,8 15,6 17,1 16,9 16,2 16,0 15,9
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng (antall) antall 42,1 42,9 43,0 42,6 44,8 40,9 41,6 41,7 42,2 42,6 41,5 41,8 41,4 41,7 42,5 40,8 41,0 41,4 42,5 42,5 41,3 41,7 41,7 42,9 43,0 41,4 41,7 41,9 43,1 43,2 41,5 41,7 41,7 42,8 43,0
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), i prosent av samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 25,9 26,6 26,5 25,7 25,2 25,7 25,7 25,9 24,6 25,2 25,6 25,3 23,5 22,0 23,2 23,8 23,8 24,6 22,4 23,8 23,2 23,1 23,0 22,4 23,0 22,5 22,5 22,4 21,9 22,5 23,9 24,2 24,4 23,5 24,4
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år (kr) kr 107 714,2 115 022,9 115 026,9 116 604,2 123 155,4 102 946,4 107 380,3 110 611,6 116 450,7 124 594,3 104 229,0 108 006,5 120 807,0 133 597,9 145 998,3 114 957,3 119 932,1 117 514,3 111 516,6 120 870,6 107 654,6 112 567,8 117 307,7 117 307,2 126 051,8 108 033,8 113 013,9 118 056,0 118 837,9 128 272,3 100 743,7 105 810,6 108 492,5 107 786,1 116 279,8
1Fra og med 2010, er driftsansvar privat inkludert i indikatoren.

Kontakt