KOSTRA nøkkeltall

Randaberg - 1127 (Rogaland)

Brann og ulykkesvern

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Brann og ulykkesvern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Randaberg Kostragruppe 08 Kostragruppe 10 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 851 822 930 952 986 887 959 1 013 1 082 1 290 938 1 026 1 096 1 149 1 162 1 042 1 119 1 153 1 242 1 292 1 002 1 069 1 106 1 180 1 228 960 957 1 060 1 137 1 343
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 780 776 894 921 940 724 798 858 837 995 751 856 920 925 964 831 897 929 993 1 036 804 861 897 950 990 801 809 913 987 1 197
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 71 46 36 30 47 163 161 154 245 296 186 171 176 225 198 211 222 224 248 255 198 207 209 230 238 159 147 147 150 145
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 659 622 702 727 731 659 712 739 785 978 676 718 775 824 859 762 807 822 889 918 740 778 794 849 880 734 717 757 825 855
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr) kr -16 -41 -49 -38 -37 23 8 -5 71 88 28 -13 -9 23 9 60 60 57 71 65 60 59 56 69 65 69 53 50 54 11
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 675 663 751 765 769 636 703 744 714 890 648 731 784 801 850 702 747 765 818 853 680 718 738 780 815 665 664 706 771 844
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,69 0,69 0,66 0,68 0,66 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,71 0,71 0,71 0,71 0,72 0,70 0,69 0,70 0,70 0,71 0,65 0,65 0,63 0,64 0,57
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,16 0,16 0,16 0,17 0,17 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,23 0,23 0,24 0,23 0,24 0,18 0,18 0,19 0,19 0,15
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,53 0,53 0,50 0,51 0,49 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,46 0,46 0,46 0,46 0,47 0,47 0,46 0,46 0,47 0,47 0,47 0,47 0,44 0,45 0,42
Antall bygningsbranner (antall) antall 7 3 2 3 7 148 146 164 182 126 122 113 112 105 121 2 382 2 567 2 711 2 939 2 798 2 656 3 009 3 079 3 318 3 160 227 196 198 210 222
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall) antall 27 5 10 6 8 941 653 562 521 365 573 430 360 366 385 15 160 11 091 9 745 9 041 8 137 15 710 11 641 11 145 9 312 8 183 1 521 845 619 574 548

Kontakt