KOSTRA nøkkeltall

Randaberg - 1127 (Rogaland)

Bolig

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Bolig

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Randaberg Kostragruppe 07 Kostragruppe 08 Kostragruppe 10 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall) antall 203 199 179 186 186 6 192 6 267 5 810 9 737 9 836 5 406 5 290 4 283 4 365 4 334 4 190 4 184 4 271 8 519 9 087 98 092 97 142 96 435 95 151 94 898 110 994 110 171 109 495 108 360 108 128 7 780 7 616 7 661 7 511 7 506
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall) antall 19 18 16 16 16 16 16 15 17 17 18 17 21 28 28 22 22 20 18 19 21 21 21 20 20 21 21 20 20 20 16 16 16 16 15
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent) prosent 35 36 40 38 38 57 56 59 62 62 51 55 59 55 56 66 68 66 53 53 52 53 54 54 55 48 48 49 49 50 44 45 47 47 47
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr) kr 1 340 810 807 773 326 1 534 1 421 2 260 1 399 1 266 1 108 875 1 011 1 750 625 1 816 1 988 1 368 1 390 688 1 426 1 526 1 621 1 408 1 089 1 473 1 509 1 495 1 335 1 108 1 500 1 348 1 295 1 417 1 732
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) kr 5 267 6 022 6 655 5 511 9 149 6 443 6 271 7 600 10 676 12 119 10 203 9 553 11 828 5 346 6 165 10 013 10 503 9 699 9 428 10 016 9 216 9 560 9 579 10 064 10 840 9 865 10 293 10 413 10 721 11 752 10 887 10 579 11 312 11 580 12 514
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent) prosent 37 60 50 33 0 30 31 32 23 23 25 28 25 17 17 16 21 25 28 26 29 29 27 26 26 33 32 31 31 30 31 24 28 31 53
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall) antall 6 11 4 5 8 127 113 119 143 126 154 114 86 66 42 37 25 26 306 328 2 449 2 661 2 606 2 583 2 599 3 323 3 473 3 574 3 607 3 566 325 381 403 393 492
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall) antall 1,2 2,6 1,9 1,1 0,9 1,0 1,0 1,6 1,5 1,5 1,7 1,7 3,6 1,6 1,8 1,4 1,4 1,9 1,5 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3 1,3 1,4 1,2 1,1 1,2 1,3 1,3
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall) antall 16,8 15,0 13,1 14,6 12,2 12,1 10,4 12,6 12,6 12,6 15,5 13,8 23,3 11,0 10,9 14,5 12,9 15,6 17,7 18,1 16,2 14,6 13,4 14,6 14,8 17,3 15,7 14,5 15,8 15,9 15,4 14,0 12,7 13,9 13,8

Kontakt