KOSTRA nøkkeltall

Randaberg - 1127 (Rogaland)

Bolig

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Bolig

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Randaberg Kostragruppe 08 Kostragruppe 10 Landet uten Oslo Landet Rogaland Rogaland Rogaland
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall) antall 221 237 203 199 179 5 286 5 403 5 406 5 290 4 283 4 157 4 220 4 190 4 184 4 360 94 337 96 397 98 092 97 142 95 871 107 088 109 006 110 994 110 171 108 931 7 687 7 775 7 780 7 616 7 642 7 687 7 775 7 780 7 616 7 642 7 687 7 775 7 780 7 616 7 642
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall) antall 21 22 19 18 16 18 18 18 17 21 21 22 22 22 20 21 21 21 21 21 21 21 21 21 20 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent) prosent 48 39 35 36 40 51 52 51 55 59 62 64 66 68 67 52 52 52 53 54 48 48 48 48 49 44 43 44 45 47 44 43 44 45 47 44 43 44 45 47
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr) kr 2 314 2 099 1 340 810 807 1 426 1 898 1 108 875 972 1 627 1 625 1 816 1 988 1 367 1 303 1 527 1 426 1 526 1 553 1 466 1 648 1 473 1 509 1 437 1 949 1 688 1 500 1 348 1 157 1 949 1 688 1 500 1 348 1 157 1 949 1 688 1 500 1 348 1 157
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) kr 5 306 5 348 5 267 6 022 6 655 10 001 10 090 10 203 9 553 11 835 9 197 10 447 10 013 10 503 9 432 7 831 9 138 9 216 9 560 9 535 8 369 9 673 9 865 10 293 10 382 9 551 12 382 10 887 10 579 11 352 9 551 12 382 10 887 10 579 11 352 9 551 12 382 10 887 10 579 11 352
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent) prosent 56 60 37 60 50 25 21 25 28 25 21 17 16 21 25 30 30 29 29 27 33 34 33 32 31 30 27 31 24 29 30 27 31 24 29 30 27 31 24 29
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall) antall 3 3 6 11 4 140 124 154 114 86 53 39 37 25 33 2 903 2 638 2 449 2 661 2 688 3 710 3 477 3 323 3 473 3 656 507 325 325 381 404 507 325 325 381 404 507 325 325 381 404
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall) antall 3,3 1,8 1,2 2,6 1,9 1,8 1,5 1,7 1,7 3,6 1,4 1,2 1,4 1,4 1,9 1,5 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 1,0 1,2 1,1 1,2 1,3 1,0 1,2 1,1 1,2 1,3 1,0 1,2 1,1 1,2
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall) antall 18,1 21,5 16,8 15,0 13,1 19,1 18,8 15,5 13,8 23,3 18,4 17,6 14,5 12,9 15,6 19,2 18,9 16,2 14,6 13,4 20,3 20,0 17,3 15,7 14,5 16,1 17,0 15,4 14,0 12,7 16,1 17,0 15,4 14,0 12,7 16,1 17,0 15,4 14,0 12,7

Kontakt