KOSTRA nøkkeltall

Randaberg - 1127 (Rogaland)

Befolkningsprofil

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Befolkningsprofil

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Randaberg Kostragruppe 07 Kostragruppe 08 Kostragruppe 10 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Innbyggere (antall) antall 10 972 11 053 11 220 11 315 11 454 390 275 397 411 396 325 564 765 569 232 303 481 304 392 205 477 155 974 155 937 189 805 190 232 213 206 474 151 479 303 4 622 151 4 647 141 4 674 089 4 694 359 4 725 443 5 295 619 5 328 212 5 367 580 5 391 369 5 425 270 473 525 475 654 479 891 482 645 485 797
Fødte per 1000 innbyggere (per 1000) per 1000 10,4 12,7 8,6 9,3 11,0 10,3 10,0 9,9 9,4 9,8 10,9 10,3 9,4 9,1 10,0 9,8 9,4 10,1 9,3 9,9 10,2 9,9 9,7 9,3 9,8 10,7 10,3 10,2 9,8 10,3 12,5 11,6 11,2 10,9 11,5
Døde per 1000 innbyggere (per 1000) per 1000 5,8 4,5 5,5 4,7 5,8 7,0 7,1 6,7 7,4 7,8 6,9 7,2 8,4 8,5 9,3 8,8 9,3 7,6 8,0 8,4 8,0 8,0 7,9 7,8 8,0 7,7 7,7 7,6 7,5 7,7 6,3 6,4 6,3 6,5 6,4
Netto innflytting (antall)2 antall 49 -10 134 38 81 4 031 2 779 2 561 2 483 3 332 611 -47 556 -396 -121 626 383 435 2 712 4 474 20 232 15 891 18 435 13 135 22 528 21 293 18 081 25 327 11 327 19 650 -1 431 -377 1 864 581 697
Andel skilte og separerte 16-66 år (prosent) prosent 8,6 8,4 8,3 8,6 8,4 11,5 11,3 11,1 10,7 10,6 10,4 10,4 10,9 9,7 9,6 11,0 11,0 10,6 11,6 11,5 10,7 10,7 10,6 10,5 10,4 10,6 10,5 10,4 10,4 10,3 9,8 9,8 9,8 9,9 9,9
Andel enslige innbyggere 80 år og over (prosent) prosent 53,4 50,7 49,9 48,0 44,2 61,3 59,8 59,1 59,3 59,0 66,6 60,3 61,9 62,5 61,4 62,8 62,2 60,1 60,7 60,4 62,7 62,0 61,5 60,7 60,2 63,2 62,5 62,0 61,2 60,7 60,3 60,2 59,5 59,0 58,3
Registrerte arbeidsledige i prosent av befolkningen i alderen 15-74 år (prosent)1 prosent 2,0 1,6 1,5 2,3 .. 1,4 1,3 1,4 2,2 0,0 1,6 1,5 1,4 1,8 0,0 1,6 1,5 1,4 2,7 0,0 1,6 1,5 1,4 2,4 0,0 1,6 1,6 1,5 2,7 0,0 2,3 1,7 1,5 2,6 0,0
Andel med innvandrerbakgrunn (prosent) prosent 12,9 13,0 13,7 13,6 13,7 14,8 15,4 15,5 13,9 14,3 12,2 12,4 12,1 11,3 11,5 12,3 12,6 13,9 17,7 18,5 15,0 15,4 15,9 16,2 16,7 17,3 17,7 18,2 18,5 18,9 17,5 17,8 18,3 18,6 18,9
Samlet fruktbarhetstall (antall) antall 1,82 1,72 1,67 1,64 1,73 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
1I tabellene «11818: Utvalgte nøkkeltall befolkningsprofil, etter region, statistikkvariabel og år (F)» og «11820: Utvalgte nøkkeltall befolkningsprofil, etter region, statistikkvariabel og år (K)» er 2020 siste oppdaterte årgang. Registrerte ledige publiseres nå av NAV.
2Sumtall for flytting inn og ut av kommuner vil ikke være direkte sammenlignbare med tall på fylkesnivå fordi fylkestall ikke omfatter flyttinger mellom kommuner innen fylket.

Kontakt