KOSTRA nøkkeltall

Randaberg - 1127 (Rogaland)

Barnevern

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Randaberg Kostragruppe 07 Kostragruppe 08 Kostragruppe 10 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr 5 099 6 206 5 655 7 405 8 526 6 871 7 514 7 042 7 928 8 199 7 368 8 077 9 401 9 095 9 765 8 104 8 487 8 539 8 230 8 437 7 978 8 318 8 391 8 059 8 378 7 972 8 384 8 370 8 082 8 433 6 742 7 118 7 345 6 939 7 216
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 7,1 5,5 5,1 7,0 5,5 4,9 4,8 4,4 4,6 4,3 5,0 4,7 5,2 5,0 5,0 5,0 4,6 4,7 5,0 4,7 4,6 4,5 4,6 4,5 4,3 4,7 4,5 4,6 4,5 4,3 4,4 4,4 4,3 4,1 4,0
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 5,9 6,8 6,2 7,1 5,6 5,2 5,1 4,7 4,6 4,2 5,0 4,9 5,1 5,1 4,9 5,4 4,9 4,9 5,1 4,7 4,9 4,8 4,8 4,7 4,4 4,9 4,9 4,8 4,7 4,4 4,7 4,7 4,6 4,4 4,1
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent 4,8 5,3 5,7 5,4 .. 4,0 3,8 3,7 4,1 .. 4,3 4,2 4,3 4,1 .. 4,7 4,7 4,7 3,9 .. 3,9 3,9 3,8 3,7 .. 3,8 3,8 3,8 3,7 .. 3,6 3,7 3,7 3,6 ..
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr 55 378 50 627 57 090 53 852 58 899 41 690 47 001 48 649 48 341 56 109 41 231 45 289 51 894 59 968 66 136 42 960 44 344 50 422 56 446 58 789 46 496 49 927 54 773 55 624 63 322 47 588 51 176 56 100 57 131 65 632 42 313 43 473 45 695 47 297 54 874
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr 63 664 63 277 62 752 45 350 51 824 31 899 32 800 31 712 39 254 48 597 31 282 32 775 40 953 40 188 49 749 33 770 32 889 33 930 53 462 46 305 38 055 39 375 41 826 44 295 47 364 38 052 39 442 42 142 44 904 48 941 35 815 37 538 41 281 38 353 42 564
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr 548 827 613 490 538 540 368 356 448 079 402 228 427 245 422 068 408 957 418 928 388 147 414 101 415 949 396 172 407 272 388 026 409 386 404 546 470 473 406 786 432 705 447 044 447 964 436 680 430 792 430 457 445 112 444 837 435 293 428 490 400 448 410 753 425 637 414 966 417 640
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall 30,5 39,5 36,7 26,7 23,3 21,5 21,0 20,3 19,3 18,2 21,8 21,7 19,5 16,8 16,7 21,5 19,5 21,5 18,0 17,5 19,9 18,9 18,6 17,5 16,4 19,6 18,7 18,3 17,3 16,1 21,0 21,6 21,6 19,5 18,3
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent 94 76 97 98 93 90 89 90 92 93 91 91 93 91 85 81 84 86 94 94 86 87 88 90 91 87 88 89 91 92 88 87 90 94 95
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-24 år (kr) kr 4 688 5 742 5 223 6 780 7 859 6 368 6 972 6 553 7 331 7 596 6 797 7 460 8 627 8 321 8 955 7 485 7 838 7 915 7 555 7 755 7 313 7 622 7 681 7 379 7 678 7 284 7 656 7 633 7 372 7 700 6 215 6 557 6 770 6 396 6 652
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-24 år (prosent) prosent .. .. .. .. 4,3 .. .. .. .. 3,6 .. .. .. .. 3,8 .. .. .. .. 3,4 .. .. .. .. 3,3 .. .. .. .. 3,2 .. .. .. .. 3,2

Kontakt