KOSTRA nøkkeltall

Rakkestad - 0128 (Østfold)

Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Rakkestad Kostragruppe 10 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Østfold
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 3,0 2,9 2,8 2,8 2,9 2,9 3,0 3,1 3,4 3,4 3,4 3,5 3,8 3,9 3,9 3,9 3,8 3,9 4,0 4,0 3,1 3,3 3,3 3,3
Netto driftsutgifter til idrett (f380+f381) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,3 0,3 0,3 0,4 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,2 1,3 1,3 1,3 1,2 1,3 1,3 1,3 0,9 0,9 1,0 1,0
Netto driftsutgifter til barn og unge (f231+f383) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,6 0,7 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8 0,8 0,5 0,6 0,6 0,6
Netto driftsutgifter til allmenn kultur (f370+f373+f375+f377+f385+f386) (1000 kr) 1000 kr 9 164 8 872 9 050 8 915 143 028 151 067 160 907 172 974 395 017 422 424 456 444 472 513 4 223 843 4 399 063 4 743 091 5 018 295 4 865 165 5 115 506 5 500 394 5 917 151 230 821 263 280 264 540 271 612
Netto driftsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 1 670 1 665 1 662 1 706 1 520 1 593 1 756 1 905 1 895 2 002 2 100 2 222 1 998 2 097 2 224 2 354 2 036 2 148 2 297 2 428 1 516 1 672 1 771 1 832
Brutto investeringsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 599 942 156 37 637 377 443 1 559 767 1 685 1 172 994 865 954 934 1 053 918 1 046 1 166 1 239 875 620 398 814
Besøk i folkebibliotek per innbygger (antall) antall 2,1 2,8 1,9 1,9 4,0 3,9 4,0 3,6 4,0 4,6 4,9 5,2 4,5 4,7 4,7 4,8 4,3 4,6 4,6 4,7 3,2 3,1 3,2 3,2
Besøk per kinoforestilling (antall)1 antall 35,3 49,0 37,7 43,8 30,2 30,3 26,5 27,1 30,3 31,8 26,9 27,1 31,4 33,1 28,2 29,0 34,3 35,8 31,1 30,7 27,4 29,9 25,4 26,3
Barn 6-15 år i kommunens kulturskole (prosent) prosent 9,4 11,1 11,5 11,7 15,6 15,5 15,4 15,3 19,1 19,0 18,6 19,0 14,3 14,2 13,8 13,8 13,9 13,7 13,3 13,2 6,8 6,6 6,4 6,5
Omløpshastighet for bøker (antall) antall 0,7 0,6 0,6 0,8 0,8 0,6 0,6 0,6 0,7 0,6 0,6 0,6 1,0 0,7 0,7 0,7 1,0 0,7 0,8 0,8 1,3 0,9 1,0 1,0
Brutto driftsutgifter til folkebibliotek (1000 kr) 1000 kr 1 837 1 830 1 947 1 966 57 310 60 593 59 560 63 446 127 320 136 783 135 024 145 728 1 366 243 1 415 105 1 438 518 1 506 447 1 535 529 1 605 097 1 637 569 1 731 479 70 746 76 314 77 516 80 393
1Fra 2008 er besøkstall og tall for forestillinger for Bygdekinoen AS tatt med i tallgrunnlaget. Besøkstall og antall forestillinger er lagt til visningskommunen. Det vises ikke besøk og forestillinger separat for norske filmer for Bygdekinoen. I disse kommunene er visningsted satt lik en kinosal.

Kontakt