KOSTRA nøkkeltall

Rakkestad - 0128 (Østfold)

Klima og energi

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Klima og energi

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Rakkestad Kostragruppe 10 Kostragruppe 10 Kostragruppe 11 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Østfold Østfold Østfold
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Energiutgifter per m2 (fylkes)kommunalt eide bygg (kr) kr 113 113 152 150 139 105 108 114 122 112 105 108 114 122 112 105 111 114 131 133 105 111 114 131 133 102 109 111 126 134 101 109 113 127 132 109 99 103 115 126 109 99 103 115 126 109 99 103 115 126
Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter (prosent) prosent 0,54 0,51 0,67 0,60 0,54 0,66 0,67 0,67 0,69 0,65 0,66 0,67 0,67 0,69 0,65 0,73 0,73 0,72 0,78 0,76 0,73 0,73 0,72 0,78 0,76 0,67 0,68 0,67 0,73 0,71 0,63 0,65 0,65 0,70 0,67 0,64 0,64 0,65 0,69 0,65 0,64 0,64 0,65 0,69 0,65 0,64 0,64 0,65 0,69 0,65
Andel av energikostnader i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning brukt på fornybare energikilder (prosent) prosent 86,4 91,8 92,3 90,6 90,4 96,4 96,5 96,1 96,3 96,2 96,4 96,5 96,1 96,3 96,2 97,6 97,9 97,5 97,5 97,4 97,6 97,9 97,5 97,5 97,4 95,8 95,9 95,6 95,5 96,2 95,5 95,4 95,2 95,1 95,8 94,2 93,7 94,4 93,4 94,7 94,2 93,7 94,4 93,4 94,7 94,2 93,7 94,4 93,4 94,7
Energibruk per m2 eid areal (kWh) kWh 133 123 163 165 162 132 129 140 154 137 132 129 140 154 137 146 174 163 148 140 146 174 163 148 140 147 166 155 154 148 154 168 158 155 145 154 144 140 139 148 154 144 140 139 148 154 144 140 139 148
Andel elektrisitetsforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 65 70 78 74 77 86 86 86 85 85 86 86 86 85 85 83 84 86 84 80 83 84 86 84 80 84 85 84 83 83 82 84 83 82 84 86 84 83 82 85 86 84 83 82 85 86 84 83 82 85
Andel fjernvarmeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 24 25 19 23 20 10 10 8 10 10 10 10 8 10 10 11 11 11 13 16 11 11 11 13 16 11 11 12 12 13 12 12 13 13 12 10 12 13 13 12 10 12 13 13 12 10 12 13 13 12
Andel oljeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 11 6 3 4 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 3 2 4 3 3 3 2 4 3 3 3 2 4 3
Andel naturgassforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
Andel bioenergiforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 2 3 2 3 4 3 3 2 3 4 3 4 2 2 3 2 4 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0
Andel fornybarforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 82 88 91 90 91 96 96 95 97 97 96 96 95 97 97 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 94 95 95 95 96 94 95 95 95 96 94 94 94 93 95 94 94 94 93 95 94 94 94 93 95
Utslipp av CO2 knyttet til energibruk (g/kWh) g/kWh 30 15 8 9 3 4 5 7 2 4 4 5 7 2 4 4 4 3 2 3 4 4 3 2 3 7 6 5 5 4 6 5 4 4 4 9 9 8 10 8 9 9 8 10 8 9 9 8 10 8

Kontakt