KOSTRA nøkkeltall

Rakkestad - 0128 (Østfold)

Barnehager

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnehager

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Rakkestad Kostragruppe 10 Kostragruppe 10 Kostragruppe 11 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Østfold Østfold Østfold
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Andel barn 1-2 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-2 år (prosent) prosent 73,6 71,3 73,6 76,3 78,7 77,8 79,6 79,9 81,0 81,3 77,8 79,6 79,9 81,0 81,3 80,9 81,9 82,5 83,8 84,6 80,9 81,9 82,5 83,8 84,6 81,4 82,6 83,0 83,9 84,6 80,6 82,0 82,5 83,4 84,3 77,1 78,1 78,6 79,4 79,9 77,1 78,1 78,6 79,4 79,9 77,1 78,1 78,6 79,4 79,9
Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-5 år (prosent) prosent 85,4 86,2 85,5 88,4 90,0 88,7 89,4 89,6 90,2 90,8 88,7 89,4 89,6 90,2 90,8 91,1 91,5 91,9 92,5 92,9 91,1 91,5 91,9 92,5 92,9 91,0 91,5 91,8 92,1 92,4 90,4 91,0 91,3 91,7 92,1 88,6 89,1 89,6 89,9 90,1 88,6 89,1 89,6 89,9 90,1 88,6 89,1 89,6 89,9 90,1
Andel barn 3-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 3-5 år (prosent) prosent 93,0 95,4 92,9 96,3 97,0 95,7 95,6 95,9 96,0 96,6 95,7 95,6 95,9 96,0 96,6 97,4 97,5 97,8 97,9 97,9 97,4 97,5 97,8 97,9 97,9 97,0 97,2 97,3 97,3 97,3 96,6 96,8 97,0 97,1 97,0 95,6 96,0 96,4 96,5 96,2 95,6 96,0 96,4 96,5 96,2 95,6 96,0 96,4 96,5 96,2
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage (prosent) prosent 64,5 64,4 65,0 66,3 66,6 56,4 56,2 55,4 55,7 55,7 56,4 56,2 55,4 55,7 55,7 51,8 51,0 50,7 51,3 56,1 51,8 51,0 50,7 51,3 56,1 49,6 49,3 49,1 49,0 49,1 50,7 50,3 50,1 49,9 50,1 38,2 37,9 37,9 37,5 37,0 38,2 37,9 37,9 37,5 37,0 38,2 37,9 37,9 37,5 37,0
Antall barn korrigert per årsverk til grunnbemanning, alle barnehager (antall)2 antall .. 6,9 6,7 6,1 5,8 .. 6,1 6,0 5,8 5,8 .. 6,1 6,0 5,8 5,8 .. 6,0 6,0 5,8 5,6 .. 6,0 6,0 5,8 5,6 .. 6,0 6,0 5,8 5,7 .. 6,0 6,0 5,9 5,7 .. 6,2 6,3 6,0 5,8 .. 6,2 6,3 6,0 5,8 .. 6,2 6,3 6,0 5,8
Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning (prosent)4 prosent .. 44,9 51,6 48,7 47,3 .. 38,7 38,5 41,6 41,3 .. 38,7 38,5 41,6 41,3 .. 39,9 40,9 43,9 44,5 .. 39,9 40,9 43,9 44,5 .. 38,3 38,9 40,8 41,5 .. 37,5 38,2 39,8 40,7 .. 40,7 42,2 44,2 43,7 .. 40,7 42,2 44,2 43,7 .. 40,7 42,2 44,2 43,7
Andel barn som får spesialpedagogisk hjelp, i forhold til alle barn i kommunale barnehager (prosent)1 prosent 3,8 4,2 2,3 1,9 3,5 3,0 3,3 2,7 2,8 3,4 3,0 3,3 2,7 2,8 3,4 3,2 3,3 3,5 3,5 3,7 3,2 3,3 3,5 3,5 3,7 3,4 3,5 3,6 3,7 3,9 3,3 3,5 3,6 3,7 3,9 3,5 3,7 3,5 3,9 4,2 3,5 3,7 3,5 3,9 4,2 3,5 3,7 3,5 3,9 4,2
Korrigerte brutto driftsutgifter til barnehager (f201, f211, f221) per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr)3 kr 53,1 56,4 61,6 63,9 68,5 62,5 65,8 68,8 74,0 76,0 62,5 65,8 68,8 74,0 76,0 63,1 66,3 68,5 72,8 78,3 63,1 66,3 68,5 72,8 78,3 63,7 66,5 69,1 74,1 78,7 64,5 67,6 70,4 75,1 79,5 64,8 69,8 71,8 76,5 82,3 64,8 69,8 71,8 76,5 82,3 64,8 69,8 71,8 76,5 82,3
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år (prosent) prosent 71,4 68,0 66,7 75,3 68,4 73,4 75,8 76,2 79,3 80,8 73,4 75,8 76,2 79,3 80,8 78,6 78,8 81,1 84,9 84,9 78,6 78,8 81,1 84,9 84,9 77,3 78,5 80,0 81,9 83,0 77,6 79,3 80,3 82,8 83,9 72,6 74,1 75,4 79,9 79,2 72,6 74,1 75,4 79,9 79,2 72,6 74,1 75,4 79,9 79,2
Netto driftsutgifter barnehager i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 10,8 10,9 11,0 11,2 11,2 13,7 13,8 13,6 13,9 14,8 13,7 13,8 13,6 13,9 14,8 12,7 12,8 12,7 12,8 12,8 12,7 12,8 12,7 12,8 12,8 14,7 14,6 14,4 14,3 14,3 14,8 14,7 14,5 14,4 14,4 13,7 13,8 13,5 13,5 13,3 13,7 13,8 13,5 13,5 13,3 13,7 13,8 13,5 13,5 13,3
Netto driftsutgifter barnehager, per innbygger 1-5 år (kr) kr 103 101 109 164 117 493 127 034 134 797 126 397 132 514 139 810 152 291 157 058 126 397 132 514 139 810 152 291 157 058 128 650 136 769 143 788 153 936 167 364 128 650 136 769 143 788 153 936 167 364 130 611 137 613 143 919 153 538 163 025 131 862 138 807 145 125 154 317 164 320 123 688 131 767 135 921 146 092 153 712 123 688 131 767 135 921 146 092 153 712 123 688 131 767 135 921 146 092 153 712
Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr)5 kr 44,4 47,2 52,1 54,9 59,4 51,3 53,7 55,5 59,8 61,6 51,3 53,7 55,5 59,8 61,6 52,0 54,5 56,2 59,6 64,2 52,0 54,5 56,2 59,6 64,2 51,3 53,5 55,1 59,1 62,7 52,2 54,2 55,8 59,6 63,0 50,1 53,4 54,5 58,4 63,0 50,1 53,4 54,5 58,4 63,0 50,1 53,4 54,5 58,4 63,0
1Tittel på indikator endret ved publisering i 2020.
2Teller og nevner er endret ved publiseringen i 2020. Se forklaring i "om tabellen".
3Nevneren er endret ved publisering i 2020. Se forklaring i "om tabellen".
4Årsverk etter utdanning blir hentet inn fra og med 2016. For 2015 er det ikke data.
5Nevneren er endret ved publisering i 2020. Se forklaring i "om tabellen".