KOSTRA nøkkeltall

Rælingen - 0228 (Akershus)

Regnskap

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Regnskap

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Rælingen Kostragruppe 07 Landet uten Oslo Landet Akershus Akershus
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftresultat i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 2,0 2,2 2,6 3,4 1,0 3,7 4,2 2,7 1,4 1,4 2,9 4,1 3,7 2,2 1,5 3,0 4,0 3,8 2,6 1,9 4,0 5,3 4,9 2,5 3,0 4,0 5,3 4,9 2,5 3,0
Årets mindre/merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 0,8 0,1 -0,1 0,1 0,0 2,2 2,4 1,8 1,3 1,0 1,5 2,1 1,8 1,2 1,1 1,4 2,0 1,9 1,3 1,2 2,1 2,7 2,3 1,2 1,6 2,1 2,7 2,3 1,2 1,6
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 13,7 13,7 8,9 14,5 17,9 24,2 24,5 24,1 23,5 18,2 19,0 20,9 21,8 21,7 20,6 16,0 17,8 18,3 17,9 17,0 28,4 29,1 30,0 29,1 28,6 28,4 29,1 30,0 29,1 28,6
Netto renteeksponering i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 64,6 71,7 70,0 82,7 85,6 35,5 42,8 45,5 49,9 57,5 37,2 40,1 40,1 42,2 48,0 34,8 37,7 36,5 39,1 43,8 36,2 38,9 42,0 40,3 47,6 36,2 38,9 42,0 40,3 47,6
Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 125,2 126,7 120,7 138,4 147,1 103,6 105,6 109,9 114,7 121,5 101,1 101,3 101,9 105,6 111,0 98,9 98,9 98,6 101,8 106,7 105,3 106,1 105,8 107,8 114,4 105,3 106,1 105,8 107,8 114,4
Frie inntekter per innbygger (kr) kr 44 836 48 244 50 267 51 855 53 515 47 026 49 315 50 737 52 283 54 708 49 775 52 158 53 619 55 124 57 316 50 630 53 174 54 801 56 328 58 501 48 906 51 788 53 430 54 843 57 054 48 906 51 788 53 430 54 843 57 054
Fri egenkapital drift i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 5,3 6,0 7,6 10,3 10,1 11,1 13,4 14,4 14,2 12,0 7,9 10,7 11,7 12,3 12,0 7,8 10,4 11,4 12,2 11,8 14,7 17,3 19,3 19,0 18,2 14,7 17,3 19,3 19,0 18,2
Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 15,3 22,6 19,6 29,2 16,7 17,2 19,1 18,1 18,1 16,6 14,5 14,7 14,5 15,2 16,2 15,1 14,9 14,6 15,3 16,7 15,9 18,1 17,5 18,0 18,9 15,9 18,1 17,5 18,0 18,9
Egenfinansiering av investeringene i prosent av totale brutto investeringer (prosent) prosent -27,7 43,1 54,0 13,4 37,5 21,0 31,1 34,1 31,9 34,4 31,3 32,6 34,9 36,0 33,8 35,2 39,1 40,1 44,9 41,5 25,1 30,0 36,1 33,8 36,4 25,1 30,0 36,1 33,8 36,4

Balansedata ble publisert med mangelfullt datagrunnlag for 2019.
Variabelen Egenfinansiering av investeringene i prosent av brutto driftsinntekter ble omdefinert til publiseringen 16.3.2020. Beklageligvis oppstod en fortegnsfeil slik at tallene som ble publisert 16. mars ble feil. Feilen er 30.3.2020 rettet for alle årgangene 2015 - 2019

Kommuneregnskap - flere tabeller i statistikkbanken

Fylkeskommuneregnskap - flere tabeller i statistikkbanken

 

 

Kontakt