KOSTRA nøkkeltall

Rælingen - 0228 (Akershus)

Plan, byggesak og miljø

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Rælingen Kostragruppe 07 Landet uten Oslo Landet Akershus Akershus Akershus
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall 6 6 2 3 8 164 161 130 144 156 1 870 1 741 1 682 1 607 1 357 1 924 1 800 1 731 1 644 1 405 145 133 114 126 122 145 133 114 126 122 145 133 114 126 122
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent 75 100 25 50 .. 22 16 18 31 26 24 19 19 26 27 24 19 19 26 27 24 28 19 28 26 24 28 19 28 26 24 28 19 28 26
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall 208 166 194 165 128 7 213 6 486 6 201 6 354 6 244 88 326 80 866 78 670 74 668 68 029 93 745 86 591 84 955 80 561 73 776 6 888 6 945 6 546 6 760 6 348 6 888 6 945 6 546 6 760 6 348 6 888 6 945 6 546 6 760 6 348
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall .. 124 136 35 83 .. 3 743 3 518 2 391 2 590 .. 43 837 39 200 33 292 28 059 .. 46 642 42 169 36 334 31 061 .. 3 754 3 541 3 192 3 247 .. 3 754 3 541 3 192 3 247 .. 3 754 3 541 3 192 3 247
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager .. 18 14 17 21 .. 22 21 18 21 .. 16 16 20 18 .. 16 16 20 18 .. 21 20 20 20 .. 21 20 20 20 .. 21 20 20 20
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager .. 46 35 35 47 .. 41 44 37 42 .. 36 32 37 33 .. 36 33 38 33 .. 40 42 34 46 .. 40 42 34 46 .. 40 42 34 46
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent 12 13 19 29 16 19 16 17 16 18 18 18 18 18 17 18 17 18 18 17 22 19 19 15 15 22 19 19 15 15 22 19 19 15 15
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall) antall .. 2 .. 1 0 .. 53 38 69 66 .. 1 594 1 785 1 992 1 169 .. 1 965 1 785 2 367 1 549 .. 107 54 111 38 .. 107 54 111 38 .. 107 54 111 38
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall .. .. .. .. .. 29 48 23 40 47 1 090 1 177 1 307 1 224 876 1 092 1 181 1 308 1 224 876 6 21 .. 11 17 6 21 .. 11 17 6 21 .. 11 17
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent .. 100 100 100 100 .. 95 98 95 94 .. 90 89 97 96 .. 90 89 97 96 .. 95 94 94 95 .. 95 94 94 95 .. 95 94 94 95
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent .. .. 50 .. .. .. 47 48 49 47 .. 47 46 49 46 .. 47 46 49 46 .. 48 35 48 48 .. 48 35 48 48 .. 48 35 48 48
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent 100 .. .. 100 100 98 99 96 92 95 84 86 86 81 581 84 86 86 81 578 99 98 96 90 96 99 98 96 90 96 99 98 96 90 96
Netto endring i antall boliger (antall) antall 60 97 .. .. .. 3 735 2 802 0 .. .. 59 758 23 645 0 .. .. 62 408 23 930 0 .. .. 3 560 4 232 0 .. .. 3 560 4 232 0 .. .. 3 560 4 232 0 .. ..

Kontakt