KOSTRA nøkkeltall

Rælingen - 0228 (Akershus)

Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Rælingen Kostragruppe 07 Landet uten Oslo Landet Akershus Akershus Akershus
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 3,0 2,8 3,2 2,4 2,9 3,1 3,0 3,2 3,2 3,4 3,8 3,9 3,9 3,9 4,1 3,8 3,9 4,0 4,0 4,2 3,9 3,9 3,8 4,0 4,2 3,9 3,9 3,8 4,0 4,2 3,9 3,9 3,8 4,0 4,2
Netto driftsutgifter til idrett (f380+f381) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 1,1 1,0 1,2 1,0 1,2 0,9 0,9 1,0 1,0 1,1 1,2 1,3 1,3 1,3 1,4 1,2 1,3 1,3 1,3 1,4 1,4 1,5 1,5 1,6 1,7 1,4 1,5 1,5 1,6 1,7 1,4 1,5 1,5 1,6 1,7
Netto driftsutgifter til barn og unge (f231+f383) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
Netto driftsutgifter til allmenn kultur (f370+f373+f375+f377+f385+f386) (1000 kr) 1000 kr 7 955 9 015 11 452 6 460 8 828 233 766 247 120 269 285 289 962 313 752 4 223 843 4 399 063 4 743 091 5 018 295 5 493 281 4 865 165 5 115 506 5 500 394 5 917 151 6 466 130 430 889 447 493 482 542 538 365 570 991 430 889 447 493 482 542 538 365 570 991 430 889 447 493 482 542 538 365 570 991
Netto driftsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 1 302 1 358 1 637 1 264 1 560 1 463 1 500 1 649 1 730 1 921 1 998 2 097 2 224 2 354 2 541 2 036 2 148 2 297 2 428 2 620 1 848 1 967 2 017 2 235 2 417 1 848 1 967 2 017 2 235 2 417 1 848 1 967 2 017 2 235 2 417
Brutto investeringsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 194 347 427 1 605 1 747 341 549 620 1 012 1 645 865 954 934 1 053 1 269 918 1 046 1 166 1 239 1 573 740 1 217 1 238 872 1 686 740 1 217 1 238 872 1 686 740 1 217 1 238 872 1 686
Besøk i folkebibliotek per innbygger (antall) antall 1,9 2,1 2,1 2,1 2,1 3,6 3,3 3,6 3,7 3,2 4,5 4,7 4,7 4,8 4,6 4,3 4,6 4,6 4,7 4,0 4,1 4,0 4,1 3,8 4,0 4,1 4,0 4,1 3,8 4,0 4,1 4,0 4,1 3,8 4,0
Besøk per kinoforestilling (antall)1 antall .. .. .. .. .. 32,9 35,9 28,0 26,7 23,8 31,4 33,1 28,2 29,0 25,5 34,3 35,8 31,1 30,7 27,2 29,2 30,4 25,2 25,0 22,8 29,2 30,4 25,2 25,0 22,8 29,2 30,4 25,2 25,0 22,8
Barn 6-15 år i kommunens kulturskole (prosent) prosent 26,1 25,2 24,1 21,0 26,9 13,6 13,5 13,8 14,0 18,9 14,3 14,2 13,8 13,8 19,5 13,9 13,7 13,3 13,2 18,9 12,1 12,0 11,8 11,6 16,4 12,1 12,0 11,8 11,6 16,4 12,1 12,0 11,8 11,6 16,4
Omløpshastighet for bøker (antall) antall 0,8 0,9 1,1 1,1 1,0 1,1 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 0,7 0,7 0,7 0,8 1,0 0,7 0,8 0,8 0,8 1,7 1,2 1,3 1,3 1,5 1,7 1,2 1,3 1,3 1,5 1,7 1,2 1,3 1,3 1,5
Brutto driftsutgifter til folkebibliotek (1000 kr) 1000 kr 2 783 2 976 2 931 3 213 3 607 99 457 106 816 107 460 113 944 114 556 1 366 243 1 415 105 1 438 518 1 506 447 1 564 755 1 535 529 1 605 097 1 637 569 1 731 479 1 809 288 161 590 169 911 174 820 188 293 199 439 161 590 169 911 174 820 188 293 199 439 161 590 169 911 174 820 188 293 199 439
1Fra 2008 er besøkstall og tall for forestillinger for Bygdekinoen AS tatt med i tallgrunnlaget. Besøkstall og antall forestillinger er lagt til visningskommunen. Det vises ikke besøk og forestillinger separat for norske filmer for Bygdekinoen. I disse kommunene er visningsted satt lik en kinosal.

Kontakt