KOSTRA nøkkeltall

Rælingen - 0228 (Akershus)

Grunnskole

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Grunnskole

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Rælingen Kostragruppe 07 Landet uten Oslo Landet Akershus Akershus
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Årstimer til særskilt norskopplæring per elev med særskilt norskopplæring (antall) antall 31,7 27,4 22,7 19,9 20,2 41,6 45,6 50,2 46,0 41,8 35,1 37,5 38,2 37,3 36,3 31,7 33,3 33,7 32,5 31,5 32,0 34,0 36,8 37,4 34,8 32,0 34,0 36,8 37,4 34,8
Årstimer til spesialundervisning per elev med spesialundervisning (antall) antall 133,3 128,5 121,8 106,9 115,1 122,2 122,3 130,6 132,8 136,8 131,0 132,8 135,4 137,6 139,9 129,6 130,6 133,6 136,1 138,8 118,4 122,2 129,7 126,7 132,2 118,4 122,2 129,7 126,7 132,2
Elever i kommunale og private grunnskoler som får særskilt norsksopplæring (prosent)1 prosent 5,4 5,9 5,9 6,3 6,9 3,6 3,5 3,4 3,4 3,7 5,3 5,6 5,5 5,2 4,9 7,0 7,2 7,1 6,6 6,4 4,8 4,9 4,9 4,5 4,4 4,8 4,9 4,9 4,5 4,4
Elever i kommunale og private grunnskoler som får spesialundervisning (prosent) prosent 3,4 3,3 3,5 4,0 4,6 7,2 7,1 7,1 7,1 7,3 7,9 7,8 7,9 7,9 7,8 7,9 7,8 7,8 7,9 7,7 6,8 6,6 6,4 6,4 6,7 6,8 6,6 6,4 6,4 6,7
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i lesing 8.trinn (prosent) prosent 76,8 74,4 73,5 71,1 73,7 68,8 70,4 70,7 72,2 74,6 69,4 72,0 72,8 73,5 75,0 70,2 72,7 73,4 74,2 75,5 75,1 77,6 77,6 76,9 78,4 75,1 77,6 77,6 76,9 78,4
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i regning 8.trinn (prosent) prosent 67,2 66,4 67,0 62,6 61,2 67,4 66,2 66,9 67,7 66,8 69,9 69,4 69,2 69,6 68,7 70,5 70,3 70,1 70,3 69,3 74,7 74,8 74,0 73,6 72,4 74,7 74,8 74,0 73,6 72,4
Gruppestørrelse 2 (antall) antall 18,6 18,9 19,0 17,4 16,7 17,1 17,1 17,4 17,2 16,6 16,6 16,6 16,5 16,2 15,8 17,0 17,0 16,8 16,5 16,0 18,8 18,8 18,5 17,8 17,3 18,8 18,8 18,5 17,8 17,3
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng (antall) antall 40,2 43,3 41,8 42,5 42,5 40,4 41,1 40,9 41,6 41,7 40,7 41,2 41,3 41,7 41,7 40,8 41,2 41,4 41,7 41,9 41,8 42,0 42,2 42,6 42,6 41,8 42,0 42,2 42,6 42,6
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), i prosent av samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 25,8 25,1 24,6 25,4 25,5 26,6 26,3 25,7 25,7 25,9 24,1 23,7 23,2 23,1 23,0 23,3 23,0 22,5 22,5 22,4 25,4 24,9 24,3 24,3 24,3 25,4 24,9 24,3 24,3 24,3
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år (kr) kr 89 203,4 91 823,1 92 660,4 97 159,0 104 167,7 96 516,1 100 027,3 102 946,4 107 380,3 110 611,6 102 277,9 104 736,7 107 654,6 112 567,8 117 307,7 102 409,7 104 956,1 108 033,8 113 013,9 118 056,0 90 236,7 92 829,8 95 522,0 100 262,1 105 267,6 90 236,7 92 829,8 95 522,0 100 262,1 105 267,6
1Fra og med 2010, er driftsansvar privat inkludert i indikatoren.

Kontakt