KOSTRA nøkkeltall

Rælingen - 0228 (Akershus)

Eiendomsforvaltning

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Rælingen Kostragruppe 07 Landet uten Oslo Landet Akershus Akershus Akershus
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent 9,6 9,2 9,9 9,0 10,4 8,6 8,7 8,9 8,9 8,9 8,7 8,9 8,9 9,0 9,0 8,7 8,8 8,9 9,0 9,0 9,7 9,9 9,8 10,0 10,2 9,7 9,9 9,8 10,0 10,2 9,7 9,9 9,8 10,0 10,2
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr 458 538 481 550 458 257 266 283 303 312 242 258 271 278 314 246 259 279 288 326 263 307 296 309 317 263 307 296 309 317 263 307 296 309 317
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 4,22 4,45 4,46 4,97 5,11 4,64 4,44 4,62 4,46 4,43 5,08 5,12 5,17 5,12 4,91 4,89 4,94 4,95 4,94 4,76 4,73 4,59 4,64 4,65 4,56 4,73 4,59 4,64 4,65 4,56 4,73 4,59 4,64 4,65 4,56
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr 95 61 81 47 80 68 69 78 71 82 86 94 100 99 102 93 101 109 109 112 94 104 108 116 131 94 104 108 116 131 94 104 108 116 131
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr 410 440 492 432 481 474 522 519 578 587 482 515 517 562 600 481 525 540 581 611 466 521 532 571 611 466 521 532 571 611 466 521 532 571 611
Herav utgifter til renhold (kr) kr 114 118 135 122 133 131 154 152 161 169 144 152 157 161 171 143 150 156 159 168 131 144 143 146 152 131 144 143 146 152 131 144 143 146 152
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr 90 94 108 91 100 99 107 108 127 124 102 109 111 126 134 101 109 113 127 132 98 111 116 128 131 98 111 116 128 131 98 111 116 128 131
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt