KOSTRA nøkkeltall

Rælingen - 0228 (Akershus)

Bolig

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Bolig

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Rælingen Kostragruppe 07 Landet uten Oslo Landet Akershus Akershus Akershus
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall) antall 209 223 230 238 240 6 026 6 300 6 192 6 267 5 810 94 337 96 397 98 092 97 142 95 871 107 088 109 006 110 994 110 171 108 931 8 486 8 429 8 571 8 688 8 775 8 486 8 429 8 571 8 688 8 775 8 486 8 429 8 571 8 688 8 775
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall) antall 12 13 13 13 13 15 16 16 16 15 21 21 21 21 21 21 21 21 21 20 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent) prosent 46 43 43 47 47 57 57 57 56 59 52 52 52 53 54 48 48 48 48 49 46 48 49 50 51 46 48 49 50 51 46 48 49 50 51
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr) kr 1 765 1 146 4 124 3 185 2 352 1 290 1 607 1 534 1 421 2 260 1 303 1 527 1 426 1 526 1 553 1 466 1 648 1 473 1 509 1 437 1 485 1 262 1 438 1 972 1 901 1 485 1 262 1 438 1 972 1 901 1 485 1 262 1 438 1 972 1 901
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) kr 2 495 5 898 2 230 3 565 6 944 6 538 6 001 6 443 6 271 7 600 7 831 9 138 9 216 9 560 9 535 8 369 9 673 9 865 10 293 10 382 7 201 7 784 7 932 8 265 8 454 7 201 7 784 7 932 8 265 8 454 7 201 7 784 7 932 8 265 8 454
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent) prosent 58 57 51 40 44 31 30 30 31 32 30 30 29 29 27 33 34 33 32 31 34 31 36 40 39 34 31 36 40 39 34 31 36 40 39
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall) antall 12 2 10 11 7 187 135 127 113 182 2 903 2 638 2 449 2 661 2 688 3 710 3 477 3 323 3 473 3 656 294 300 251 292 333 294 300 251 292 333 294 300 251 292 333
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall) antall 0,7 0,6 0,9 0,7 0,9 1,1 0,9 1,0 1,0 1,6 1,5 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,2 1,3 1,3 1,3 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall) antall 16,2 14,9 11,6 10,5 9,3 15,0 14,7 12,1 10,4 12,6 19,2 18,9 16,2 14,6 13,4 20,3 20,0 17,3 15,7 14,5 13,9 14,0 11,9 10,6 10,1 13,9 14,0 11,9 10,6 10,1 13,9 14,0 11,9 10,6 10,1

Kontakt