KOSTRA nøkkeltall

Radøy - 1260 (Hordaland)

Regnskap

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Regnskap

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Radøy Kostragruppe 02 Kostragruppe 10 Landet uten Oslo Landet Hordaland
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftresultat i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 3,1 3,9 0,3 3,6 2,0 3,4 3,0 1,9 2,9 3,3 2,7 1,0 2,9 4,1 3,7 2,2 3,0 4,0 3,8 2,6 3,0 4,3 4,5 3,3
Årets mindre/merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 0,8 3,2 1,8 4,6 1,4 2,3 1,8 1,8 1,6 2,1 1,7 1,2 1,5 2,1 1,8 1,2 1,4 2,0 1,9 1,3 1,0 1,6 1,1 1,2
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 6,6 9,4 10,1 13,6 14,9 17,4 19,1 19,5 21,4 24,3 25,9 26,3 19,0 20,9 21,7 21,8 16,0 17,8 18,2 17,9 11,9 14,6 15,0 17,8
Netto renteeksponering i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 24,3 25,5 22,3 28,9 39,0 40,2 39,2 40,0 21,4 26,4 29,1 31,8 36,6 39,6 39,5 42,3 34,2 37,2 35,9 39,1 34,4 35,8 35,5 38,0
Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 68,1 67,3 65,4 70,0 93,4 93,2 92,7 95,2 84,3 87,8 93,1 98,1 101,1 101,3 101,9 105,6 98,9 98,9 98,6 101,8 93,1 93,2 94,2 98,1
Frie inntekter per innbygger (kr) kr 51 527 53 630 55 812 57 867 56 285 58 873 61 096 62 753 49 448 51 953 53 530 55 089 49 775 52 158 53 619 55 124 50 630 53 174 54 801 56 328 49 056 51 412 52 457 54 021
Fri egenkapital drift i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 0,3 1,3 4,0 5,4 5,8 6,5 7,8 9,1 6,0 7,3 8,7 9,5 7,2 8,5 10,1 11,2 7,1 8,3 9,6 10,9 4,8 6,9 9,0 10,2
Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 4,9 5,6 5,7 10,5 12,3 12,0 11,2 11,5 12,6 13,3 13,7 16,1 14,5 14,7 14,5 15,2 15,1 14,9 14,6 15,3 12,3 13,1 14,4 13,4
Egenfinansiering av investeringene i prosent av totale brutto investeringer (prosent) prosent 10,4 -2,4 21,9 14,1 19,9 21,8 24,1 23,2 24,3 18,9 13,5 20,9 23,9 24,7 24,5 25,8 27,4 30,7 29,3 34,3 19,5 20,4 17,5 28,7

Kontakt