KOSTRA nøkkeltall

Radøy - 1260 (Hordaland)

Plan, byggesak og miljø

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Radøy Kostragruppe 02 Kostragruppe 10 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Hordaland Hordaland Hordaland
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall 2 3 1 2 2 143 137 143 123 123 96 85 89 86 80 223 238 197 218 224 1 870 1 741 1 682 1 607 1 357 1 924 1 800 1 731 1 644 1 405 142 138 155 130 115 142 138 155 130 115 142 138 155 130 115
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent 80 .. .. .. 33 13 10 19 29 26 29 23 24 35 32 25 19 18 25 31 24 19 19 26 27 24 19 19 26 27 19 20 17 40 38 19 20 17 40 38 19 20 17 40 38
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall 334 103 200 238 152 7 383 6 199 6 189 5 706 5 469 4 990 4 253 4 540 3 817 3 158 12 587 11 029 10 614 10 284 10 444 88 326 80 866 78 670 74 668 68 029 93 745 86 591 84 955 80 561 73 776 9 367 8 120 6 959 6 596 5 761 9 367 8 120 6 959 6 596 5 761 9 367 8 120 6 959 6 596 5 761
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall .. .. .. 189 116 .. 3 862 3 490 2 406 1 988 .. 2 544 2 392 1 584 1 433 .. 5 633 5 748 4 466 4 178 .. 43 837 39 200 33 292 28 059 .. 46 642 42 169 36 334 31 061 .. 3 618 3 137 3 871 3 123 .. 3 618 3 137 3 871 3 123 .. 3 618 3 137 3 871 3 123
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager .. .. .. 17 18 .. 15 15 16 14 .. 15 14 38 21 .. 14 15 17 18 .. 16 16 20 18 .. 16 16 20 18 .. 15 15 23 21 .. 15 15 23 21 .. 15 15 23 21
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager .. .. .. 65 75 .. 31 28 34 28 .. 36 34 45 35 .. 35 29 35 35 .. 36 32 37 33 .. 36 33 38 33 .. 38 37 52 35 .. 38 37 52 35 .. 38 37 52 35
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent 15 .. 25 17 40 17 19 17 18 19 18 28 20 22 19 20 20 19 19 20 18 18 18 18 17 18 17 18 18 17 23 16 19 21 12 23 16 19 21 12 23 16 19 21 12
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall) antall .. .. 1 5 0 .. 42 70 33 23 .. 7 62 41 15 .. 80 80 95 67 .. 1 594 1 785 1 992 1 169 .. 1 965 1 785 2 367 1 549 .. 461 342 603 207 .. 461 342 603 207 .. 461 342 603 207
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall 1 .. .. 33 26 138 84 91 129 122 68 80 83 109 14 202 196 287 252 244 1 090 1 177 1 307 1 224 876 1 092 1 181 1 308 1 224 876 185 195 221 197 126 185 195 221 197 126 185 195 221 197 126
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent .. .. 100 95 95 .. 87 96 98 96 .. 73 97 96 97 .. 96 98 97 95 .. 90 89 97 96 .. 90 89 97 96 .. 83 94 95 93 .. 83 94 95 93 .. 83 94 95 93
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent .. .. .. 50 .. .. 50 50 49 48 .. 49 49 48 50 .. 49 50 49 49 .. 47 46 49 46 .. 47 46 49 46 .. 48 50 50 46 .. 48 50 50 46 .. 48 50 50 46
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent .. 92 48 38 46 74 86 84 71 81 83 93 73 76 71 85 86 95 85 85 84 86 86 81 581 84 86 86 81 578 88 90 87 81 83 88 90 87 81 83 88 90 87 81 83
Netto endring i antall boliger (antall) antall 29 34 .. .. .. 690 1 130 0 .. .. 1 205 1 034 0 .. .. 2 066 2 210 0 .. .. 59 758 23 645 0 .. .. 62 408 23 930 0 .. .. 3 338 1 942 0 .. .. 3 338 1 942 0 .. .. 3 338 1 942 0 .. ..

Kontakt