KOSTRA nøkkeltall

Radøy - 1260 (Hordaland)

Eiendomsforvaltning

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Radøy Kostragruppe 02 Kostragruppe 10 Landet uten Oslo Landet Hordaland
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent 7,7 8,1 7,7 9,1 8,5 8,8 8,8 8,8 7,4 7,6 7,5 7,8 8,7 8,9 8,9 9,0 8,7 8,8 8,9 9,0 9,0 9,2 9,3 9,5
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr 299 228 209 299 192 220 248 253 226 247 255 297 242 258 271 278 246 259 279 288 306 274 271 286
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 4,70 4,67 4,55 3,45 6,57 6,47 6,74 6,92 4,72 4,81 4,80 4,82 5,08 5,12 5,17 5,12 4,89 4,94 4,95 4,94 4,09 4,09 4,11 3,91
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr 37 85 90 159 86 91 84 93 94 96 103 105 86 94 100 99 93 101 109 109 113 122 134 139
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr 509 549 632 1 062 462 488 483 511 483 502 522 551 482 515 517 562 481 525 540 581 577 622 643 726
Herav utgifter til renhold (kr) kr 190 208 244 333 137 154 160 160 162 163 165 178 144 152 157 161 143 150 156 159 159 163 164 177
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr 88 104 108 204 111 123 119 129 105 108 114 122 102 109 111 126 101 109 113 127 104 109 118 141
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt