KOSTRA nøkkeltall

Radøy - 1260 (Hordaland)

Brann og ulykkesvern

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Brann og ulykkesvern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Radøy Kostragruppe 02 Kostragruppe 10 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Hordaland Hordaland Hordaland
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 739 808 1 004 1 093 1 610 1 215 1 354 1 446 1 605 1 680 938 1 026 1 096 1 149 1 152 1 156 1 244 1 280 1 404 1 464 1 042 1 119 1 153 1 242 1 262 1 002 1 069 1 106 1 180 1 203 1 019 1 046 1 106 1 148 1 169 1 019 1 046 1 106 1 148 1 169 1 019 1 046 1 106 1 148 1 169
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 591 687 785 956 1 295 979 1 104 1 179 1 247 1 307 751 856 920 925 953 910 952 968 1 080 1 118 831 897 929 993 1 012 804 861 897 950 969 833 859 914 942 967 833 859 914 942 967 833 859 914 942 967
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 148 121 219 137 315 236 250 266 358 373 186 171 176 225 199 246 292 311 324 345 211 222 224 248 250 198 207 209 230 233 186 187 192 206 201 186 187 192 206 201 186 187 192 206 201
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 616 611 836 917 1 397 863 962 1 020 1 165 1 224 676 718 775 824 859 852 919 934 1 020 1 062 762 807 822 889 917 740 778 794 849 879 799 808 830 856 894 799 808 830 856 894 799 808 830 856 894
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr) kr 26 -63 65 -25 126 5 15 20 68 53 28 -13 -9 23 11 59 80 90 83 113 60 60 57 71 67 60 59 56 69 67 66 55 34 48 49 66 55 34 48 49 66 55 34 48 49
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 590 674 771 941 1 271 858 946 1 000 1 096 1 171 648 731 784 801 848 794 838 844 937 949 702 747 765 818 849 680 718 738 780 812 734 753 796 808 845 734 753 796 808 845 734 753 796 808 845
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,40 0,40 0,40 0,40 1,16 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,71 0,71 0,71 0,71 0,72 0,70 0,69 0,70 0,70 0,71 0,71 0,70 0,72 0,72 0,81 0,71 0,70 0,72 0,72 0,81 0,71 0,70 0,72 0,72 0,81
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,34 0,34 0,34 0,34 0,36 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,23 0,23 0,24 0,23 0,24 0,22 0,22 0,22 0,22 0,26 0,22 0,22 0,22 0,22 0,26 0,22 0,22 0,22 0,22 0,26
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,06 0,06 0,06 0,06 0,80 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,46 0,46 0,46 0,46 0,47 0,47 0,46 0,46 0,47 0,47 0,49 0,48 0,50 0,50 0,55 0,49 0,48 0,50 0,50 0,55 0,49 0,48 0,50 0,50 0,55
Antall bygningsbranner (antall) antall 7 2 3 2 5 126 154 131 183 153 122 113 112 105 116 231 273 291 321 335 2 382 2 567 2 711 2 939 2 664 2 656 3 009 3 079 3 318 2 967 325 230 227 260 265 325 230 227 260 265 325 230 227 260 265
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall) antall 7 7 7 4 1 919 760 567 511 584 573 430 360 366 385 1 762 1 292 1 167 1 127 1 331 15 160 11 091 9 745 9 041 8 137 15 710 11 641 11 145 9 312 8 183 2 028 1 431 1 176 1 348 822 2 028 1 431 1 176 1 348 822 2 028 1 431 1 176 1 348 822

Kontakt