KOSTRA nøkkeltall

Radøy - 1260 (Hordaland)

Bolig

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Bolig

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Radøy Kostragruppe 02 Kostragruppe 10 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Hordaland Hordaland Hordaland
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall) antall 81 88 83 72 53 4 954 5 020 5 253 5 223 5 028 4 157 4 220 4 190 4 184 4 360 9 864 10 032 10 449 10 472 .. 94 337 96 397 98 092 97 142 95 871 107 088 109 006 110 994 110 171 108 931 9 633 9 823 9 891 9 739 9 740 9 633 9 823 9 891 9 739 9 740 9 633 9 823 9 891 9 739 9 740
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall) antall 16 17 16 14 10 25 25 27 27 25 21 22 22 22 20 23 23 24 24 .. 21 21 21 21 21 21 21 21 21 20 19 19 19 19 18 19 19 19 19 18 19 19 19 19 18
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent) prosent 60 56 59 72 96 64 60 62 62 66 62 64 66 68 67 60 61 60 62 .. 52 52 52 53 54 48 48 48 48 49 45 46 47 48 48 45 46 47 48 48 45 46 47 48 48
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr) kr 55 12 24 32 698 1 306 1 484 1 559 1 157 2 132 1 627 1 625 1 816 1 988 1 367 1 353 1 605 1 197 1 663 1 697 1 303 1 527 1 426 1 526 1 553 1 466 1 648 1 473 1 509 1 437 548 608 441 667 780 548 608 441 667 780 548 608 441 667 780
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) kr 3 895 3 404 2 772 3 246 3 137 7 653 7 424 7 539 7 367 8 856 9 197 10 447 10 013 10 503 9 432 8 483 13 027 13 467 13 778 .. 7 831 9 138 9 216 9 560 9 535 8 369 9 673 9 865 10 293 10 382 3 658 3 756 2 694 2 872 3 265 3 658 3 756 2 694 2 872 3 265 3 658 3 756 2 694 2 872 3 265
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent) prosent 13 24 46 16 39 29 26 26 25 27 21 17 16 21 25 28 21 19 15 .. 30 30 29 29 27 33 34 33 32 31 35 31 32 29 26 35 31 32 29 26 35 31 32 29 26
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall) antall 1 5 1 0 0 28 30 22 25 51 53 39 37 25 33 119 134 157 109 .. 2 903 2 638 2 449 2 661 2 688 3 710 3 477 3 323 3 473 3 656 373 308 316 325 320 373 308 316 325 320 373 308 316 325 320
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall) antall 0,8 : 1,0 : 0,8 1,8 1,3 1,3 1,4 1,6 1,4 1,2 1,4 1,4 1,9 1,8 1,4 1,4 1,5 1,8 1,5 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,2 1,3 1,3 1,3 1,1 1,0 1,2 1,0 1,1 1,1 1,0 1,2 1,0 1,1 1,1 1,0 1,2 1,0 1,1
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall) antall 18,5 17,7 13,6 13,0 10,2 15,1 14,7 11,4 9,8 11,0 18,4 17,6 14,5 12,9 15,6 18,9 18,2 15,1 13,2 12,9 19,2 18,9 16,2 14,6 13,4 20,3 20,0 17,3 15,7 14,5 17,9 18,0 16,9 16,0 14,9 17,9 18,0 16,9 16,0 14,9 17,9 18,0 16,9 16,0 14,9

Kontakt