KOSTRA nøkkeltall

Radøy - 1260 (Hordaland)

Barnevern

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Radøy Kostragruppe 02 Kostragruppe 10 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Hordaland Hordaland Hordaland
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr 6 496 6 662 7 414 6 685 14 048 7 292 7 748 8 693 8 918 9 334 7 109 7 756 8 104 8 487 8 541 6 633 7 004 8 287 8 515 8 770 6 415 6 854 7 978 8 318 8 387 6 451 6 879 7 972 8 384 8 367 6 291 6 706 7 649 8 179 8 474 6 291 6 706 7 649 8 179 8 474 6 291 6 706 7 649 8 179 8 474
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 2,2 3,9 4,8 4,8 5,3 4,4 4,8 5,0 4,4 4,1 4,7 5,2 5,0 4,6 4,7 4,3 4,5 4,6 4,4 4,8 4,3 4,6 4,6 4,5 4,6 4,3 4,6 4,7 4,5 4,6 3,7 3,9 4,2 4,1 4,1 3,7 3,9 4,2 4,1 4,1 3,7 3,9 4,2 4,1 4,1
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 2,4 5,1 5,4 5,2 4,2 4,8 5,0 5,2 4,7 4,3 4,9 5,4 5,4 4,9 4,9 4,5 4,7 4,8 4,6 4,9 4,4 4,7 4,9 4,8 4,8 4,5 4,8 4,9 4,9 4,8 4,0 4,1 4,3 4,4 4,3 4,0 4,1 4,3 4,4 4,3 4,0 4,1 4,3 4,4 4,3
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent 2,7 2,5 4,9 4,8 3,3 4,4 4,5 4,4 4,5 4,4 4,3 4,5 4,7 4,7 4,8 4,2 4,3 4,4 4,4 4,2 3,7 3,8 3,9 3,9 3,8 3,7 3,8 3,8 3,8 3,8 3,2 3,3 3,3 3,5 3,5 3,2 3,3 3,3 3,5 3,5 3,2 3,3 3,3 3,5 3,5
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr 57 721 46 153 39 067 41 104 275 463 49 483 53 271 53 649 58 511 68 250 37 435 37 843 42 960 44 344 50 410 43 756 44 144 49 062 51 291 56 119 43 172 44 795 46 496 49 927 54 645 44 612 46 002 47 588 51 176 55 987 44 226 46 243 47 371 50 384 55 938 44 226 46 243 47 371 50 384 55 938 44 226 46 243 47 371 50 384 55 938
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr 75 875 52 885 31 017 45 167 301 211 31 842 33 890 38 027 33 018 45 106 31 650 31 730 33 750 32 753 33 930 29 358 31 526 34 716 38 368 39 790 33 347 34 874 37 963 39 258 41 869 33 639 34 898 37 956 39 325 42 162 40 099 39 329 43 447 41 502 49 052 40 099 39 329 43 447 41 502 49 052 40 099 39 329 43 447 41 502 49 052
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr 336 375 469 583 489 462 501 778 5 611 556 350 736 367 208 417 632 430 280 414 303 381 307 390 457 385 435 407 694 395 071 371 119 382 371 410 422 416 992 450 559 376 779 392 767 429 998 443 890 442 333 373 089 390 110 427 473 441 638 439 020 387 882 394 007 440 419 470 067 486 291 387 882 394 007 440 419 470 067 486 291 387 882 394 007 440 419 470 067 486 291
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall 13,9 15,5 18,9 21,2 15,5 19,5 19,2 19,2 17,6 17,3 21,5 22,0 21,5 19,5 21,5 21,1 21,2 20,8 18,6 19,1 20,0 19,9 19,9 18,9 19,2 19,7 19,8 19,6 18,7 18,8 17,7 17,5 17,9 17,4 17,0 17,7 17,5 17,9 17,4 17,0 17,7 17,5 17,9 17,4 17,0
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent 86 86 91 97 95 76 83 85 87 86 76 78 81 84 86 77 82 85 85 87 82 85 86 87 88 83 86 87 88 89 82 87 87 86 88 82 87 87 86 88 82 87 87 86 88

Kontakt