KOSTRA nøkkeltall

Radøy - 1260 (Hordaland)

Barnevern

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Radøy Kostragruppe 02 Kostragruppe 10 Landet uten Oslo Landet Hordaland
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr 6 496 6 662 7 414 6 685 7 292 7 748 8 693 8 918 7 109 7 756 8 104 8 487 6 415 6 854 7 978 8 319 6 451 6 879 7 972 8 385 6 291 6 706 7 649 8 179
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 2,2 3,9 4,8 4,8 4,4 4,8 5,0 4,4 4,7 5,2 5,0 4,6 4,3 4,6 4,6 4,5 4,3 4,6 4,7 4,5 3,7 3,9 4,2 4,1
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 2,4 5,1 5,4 5,2 4,8 5,0 5,2 4,7 4,9 5,4 5,4 4,9 4,4 4,7 4,9 4,8 4,5 4,8 4,9 4,9 4,0 4,1 4,3 4,4
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent 2,7 2,5 4,9 4,8 4,4 4,5 4,4 4,5 4,3 4,5 4,7 4,7 3,7 3,8 3,9 3,9 3,7 3,8 3,8 3,8 3,2 3,3 3,3 3,5
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr 57 721 46 153 39 067 41 104 49 483 53 271 53 649 58 511 37 435 37 843 42 960 44 344 43 172 44 795 46 496 49 929 44 612 46 002 47 588 51 177 44 226 46 243 47 371 50 384
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr 75 875 52 885 31 017 45 167 31 842 33 890 38 027 33 018 31 650 31 730 33 750 32 753 33 347 34 874 37 963 39 268 33 639 34 898 37 956 39 334 40 099 39 329 43 447 41 502
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr 336 375 469 583 489 462 501 778 350 736 367 208 417 632 430 280 381 307 390 457 385 435 407 694 376 779 392 767 429 998 443 947 373 089 390 110 427 473 441 690 387 882 394 007 440 419 470 067
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall 13,9 15,5 18,9 21,2 19,5 19,2 19,2 17,6 21,5 22,0 21,5 19,5 20,0 19,9 19,9 18,9 19,7 19,8 19,6 18,7 17,7 17,5 17,9 17,4
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent 86 86 91 97 76 83 85 87 76 78 81 84 82 85 86 87 83 86 87 88 82 87 87 86

Kontakt