4400_0805
4400_0805
kostra
2019-08-21T03:30:00.000Z
no
tjenesteområde Grunnskole Porsgrunn, faktaark Grunnskole Porsgrunn

KOSTRA nøkkeltall

Porsgrunn - 0805 (Telemark)

Grunnskole

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Grunnskole

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Porsgrunn Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Telemark
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Årstimer til særskilt norskopplæring per elev med særskilt norskopplæring (antall) antall 41,2 37,4 43,4 39,8 30,0 30,6 31,4 32,6 35,1 37,5 38,2 37,3 31,7 33,3 33,7 32,5 31,4 35,8 42,6 36,9
Årstimer til spesialundervisning per elev med spesialundervisning (antall) antall 136,3 132,8 146,1 145,1 127,7 128,5 131,7 135,1 131,0 132,8 135,4 137,6 129,6 130,6 133,6 136,1 134,9 141,6 154,8 155,1
Elever i kommunale og private grunnskoler som får særskilt norsksopplæring (prosent)1 prosent 6,9 5,9 5,1 4,8 6,1 6,3 6,2 5,9 5,3 5,6 5,5 5,2 7,0 7,2 7,1 6,7 6,3 6,2 6,2 6,1
Elever i kommunale og private grunnskoler som får spesialundervisning (prosent) prosent 8,6 7,6 7,2 7,0 7,4 7,4 7,5 7,5 7,9 7,8 7,9 7,9 7,9 7,8 7,8 7,8 8,4 8,0 8,1 7,9
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i lesing 8.trinn (prosent) prosent 73,4 71,6 71,6 72,8 70,5 73,4 73,9 74,6 69,4 72,0 72,8 73,5 70,2 72,7 73,4 74,2 68,4 68,7 70,8 70,2
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i regning 8.trinn (prosent) prosent 70,7 68,2 67,3 66,5 71,0 71,4 70,1 70,5 69,9 69,4 69,2 69,6 70,5 70,3 70,1 70,3 67,0 63,2 65,8 65,7
Gruppestørrelse 2 (antall) antall 19,1 18,6 20,7 19,2 18,0 18,0 17,9 17,5 16,6 16,6 16,5 16,2 17,0 17,0 16,8 16,5 16,5 16,2 16,6 16,2
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng (antall) antall 39,4 40,4 40,3 41,3 40,9 41,4 41,6 41,9 40,7 41,1 41,4 41,7 40,8 41,2 41,4 41,8 39,7 40,3 40,7 40,8
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), i prosent av samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 21,7 21,6 20,9 21,1 24,1 23,7 23,1 23,0 24,1 23,7 23,2 23,1 23,3 23,0 22,5 22,5 22,2 22,1 21,7 21,6
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år (kr) kr 99 069,0 100 781,4 103 346,5 106 460,6 93 953,7 96 169,1 98 767,9 103 718,8 102 277,9 104 736,7 107 654,6 112 561,8 102 409,7 104 956,1 108 033,8 113 008,5 106 078,7 109 573,0 113 960,4 117 895,1
1Fra og med 2010, er driftsansvar privat inkludert i indikatoren.

Kontakt