KOSTRA nøkkeltall

Porsgrunn - 0805 (Telemark)

Befolkningsprofil

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Befolkningsprofil

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Porsgrunn Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Telemark
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Innbyggere (antall) antall 35 955 36 198 36 091 36 224 36 397 1 921 427 1 940 444 1 977 649 2 003 078 2 147 003 4 555 595 4 591 560 4 622 151 4 647 141 4 674 089 5 213 985 5 258 317 5 295 619 5 328 212 5 367 580 172 494 173 307 173 391 173 318 173 355
Fødte per 1000 innbyggere (per 1000) per 1000 9,5 9,8 8,7 8,9 8,5 10,8 10,5 10,2 9,9 9,6 10,8 10,6 10,2 9,9 9,7 11,3 11,2 10,7 10,3 10,2 8,9 9,7 8,7 8,8 8,4
Døde per 1000 innbyggere (per 1000) per 1000 9,3 9,2 9,7 10,0 9,1 7,6 7,6 7,5 7,5 7,4 8,1 8,0 8,0 8,0 7,9 7,8 7,7 7,7 7,7 7,6 10,0 9,6 9,9 9,5 9,5
Netto innflytting (antall)1 antall 186 223 -67 167 201 14 385 13 221 13 915 13 008 14 202 24 875 23 675 20 232 15 891 18 435 29 802 26 076 21 293 18 081 25 327 711 796 300 31 209
Andel skilte og separerte 16-66 år (prosent) prosent 13,6 13,5 13,5 13,3 13,3 11,6 11,7 11,5 11,4 11,2 10,9 10,8 10,7 10,7 10,6 10,8 10,7 10,6 10,5 10,4 12,6 12,5 12,4 12,4 12,4
Andel enslige innbyggere 80 år og over (prosent) prosent 65,9 65,3 64,6 63,6 64,0 62,9 62,9 61,1 61,2 60,6 63,9 63,4 62,7 62,0 61,5 64,4 63,9 63,2 62,5 62,0 66,0 65,7 65,2 64,2 63,2
Registrerte arbeidsledige i prosent av befolkningen i alderen 15-74 år (prosent) prosent 2,4 1,9 1,6 1,8 1,6 2,1 2,0 1,7 1,6 1,5 2,0 2,0 1,6 1,5 1,4 2,0 2,0 1,6 1,6 1,5 2,3 1,8 1,5 1,7 1,5
Andel innvandrerbefolkning (prosent) prosent 12,1 12,7 13,0 13,3 13,7 15,9 16,6 17,8 18,5 18,0 13,9 14,5 15,0 15,4 15,9 16,3 16,8 17,3 17,7 18,2 12,3 12,9 13,4 13,7 14,0
Samlet fruktbarhetstall (antall) antall 1,60 1,73 1,53 1,56 1,49 1,70 1,71 .. .. .. 1,80 1,73 .. .. .. 1,80 1,73 .. .. .. 1,60 1,73 .. .. ..
1Sumtall for flytting inn og ut av kommuner vil ikke være direkte sammenlignbare med tall på fylkesnivå fordi fylkestall ikke omfatter flyttinger mellom kommuner innen fylket.

Kontakt