4407_2020
4407_2020
kostra
2019-09-16T13:18:00.000Z
no
tjenesteområde Plan, byggesak og miljø Porsanger - Porsángu - Porsanki, faktaark Plan, byggesak og miljø Porsanger - Porsángu - Porsanki

KOSTRA nøkkeltall

Porsanger - Porsángu - Porsanki - 2020 (Finnmark Finnmárku)

Plan, byggesak og miljø

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Porsanger - Porsángu - Porsanki Kostragruppe 03 Landet uten Oslo Landet Finnmark Finnmárk Finnmark Finnmárk
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall 0 1 2 1 86 97 78 92 1 870 1 741 1 682 1 607 1 924 1 800 1 731 1 644 36 31 29 27 36 31 29 27
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent .. .. .. .. 15 18 14 20 24 19 19 26 24 19 19 26 18 6 6 10 18 6 6 10
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall 91 80 107 81 3 984 3 775 3 509 3 629 88 326 80 866 78 670 74 668 93 745 86 591 84 955 80 561 1 177 1 114 1 145 1 076 1 177 1 114 1 145 1 076
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall .. 45 5 24 .. 2 300 1 815 1 387 .. 43 837 39 200 33 292 .. 46 642 42 169 36 334 .. 877 454 240 .. 877 454 240
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager .. 20 21 32 .. 16 13 18 .. 16 16 20 .. 16 16 20 .. 12 13 16 .. 12 13 16
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager .. .. 31 80 .. 36 26 35 .. 36 32 37 .. 36 33 38 .. 23 27 36 .. 23 27 36
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent 26 25 10 .. 18 18 17 21 18 18 18 18 18 17 18 18 11 12 9 15 11 12 9 15
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall) antall .. .. .. 4 .. 16 37 45 .. 1 594 1 785 1 992 .. 1 965 1 785 2 367 .. 10 5 5 .. 10 5 5
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall 2 2 4 .. 69 98 73 94 1 090 1 177 1 307 1 224 1 092 1 181 1 308 1 224 16 22 15 12 16 22 15 12
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent .. 100 100 .. .. 74 90 98 .. 90 89 97 .. 90 89 97 .. 95 92 99 .. 95 92 99
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent .. .. .. .. .. 45 48 50 .. 47 46 49 .. 47 46 49 .. 50 50 50 .. 50 50 50
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent .. .. 100 64 74 69 86 66 84 86 86 81 84 86 86 81 84 93 86 63 84 93 86 63
Netto endring i antall boliger (antall) antall 15 43 .. .. 663 545 0 .. 59 758 23 645 0 .. 62 408 23 930 0 .. 393 357 0 .. 393 357 0 ..

Kontakt