4401_2020
4401_2020
kostra
2019-06-19T11:32:00.000Z
no
tjenesteområde Helse- og omsorgstjenester Porsanger - Porsángu - Porsanki, faktaark Helse- og omsorgstjenester Porsanger - Porsángu - Porsanki

KOSTRA nøkkeltall

Porsanger - Porsángu - Porsanki - 2020 (Finnmark Finnmárku)

Helse- og omsorgstjenester

Publisert 17.06.2019.

Data om tjenester og tjenestemottakere i omsorgstjenesten er foreløpig ikke tilgjengelig. Statistikken blir oppdatert så snart tall for 2018 er tilgjengelig.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Helse- og omsorgstjenester

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Porsanger - Porsángu - Porsanki Kostragruppe 03 Landet uten Oslo Landet Finnmark Finnmárk Finnmark Finnmárk
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger (kr) kr 25 971 28 093 31 571 34 557 31 654 33 186 35 098 36 594 23 072 24 341 25 456 27 244 22 599 23 751 24 800 26 539 30 611 33 128 35 257 37 333 30 611 33 128 35 257 37 333
Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger (årsverk) årsverk 389,5 411,6 400,5 393,0 396,6 394,1 406,1 395,5 299,3 302,9 312,3 311,6 287,0 290,6 299,3 298,2 388,6 392,0 402,5 413,3 388,6 392,0 402,5 413,3
Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto drifts (prosent) prosent 28,1 29,3 26,7 29,1 32,6 33,2 32,9 33,1 30,9 31,4 31,1 31,9 30,0 30,3 30,0 30,8 28,8 30,7 30,1 31,1 28,8 30,7 30,1 31,1
Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helseutdanning (prosent) prosent 68,9 69,3 72,9 72,2 74,2 75,3 75,4 75,5 73,5 74,6 74,8 74,8 73,0 74,2 74,4 74,5 68,5 68,5 69,2 68,8 68,5 68,5 69,2 68,8
Årsverk per bruker av omsorgstjenester (årsverk) årsverk 0,51 0,54 0,50 .. 0,56 0,55 0,55 .. 0,56 0,56 0,57 .. 0,56 0,56 0,57 .. 0,61 0,58 0,59 .. 0,61 0,58 0,59 ..
Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (prosent) prosent 47,2 45,8 45,4 .. 38,7 38,6 38,5 .. 33,3 32,9 32,4 .. 33,0 32,5 32,0 .. 39,1 38,7 38,4 .. 39,1 38,7 38,4 ..
Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år (prosent) prosent 41,3 42,1 45,7 .. 39,0 39,1 39,7 .. 46,1 46,5 47,0 .. 45,8 46,3 46,8 .. 46,0 47,7 47,7 .. 46,0 47,7 47,7 ..
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på sykehjem (prosent) prosent 21,0 21,5 19,1 .. 15,5 14,8 14,4 .. 13,2 13,0 12,6 .. 13,6 13,3 12,9 .. 16,4 16,1 15,6 .. 16,4 16,1 15,6 ..
Andel brukertilpassede enerom m/ eget bad/wc (prosent)1 prosent 70,7 66,7 100,0 65,8 87,5 86,9 90,3 91,0 86,9 87,7 89,2 89,7 83,7 84,2 86,6 87,8 83,2 81,7 83,7 81,2 83,2 81,7 83,7 81,2
Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon (kr) kr 1 978 2 093 2 136 : 3 261 3 431 3 557 : 3 119 3 295 3 439 : 3 096 3 251 3 381 : 3 812 4 124 4 450 : 3 812 4 124 4 450 :
Andel private institusjonsplasser (prosent) prosent 35,0 34,1 31,6 27,8 4,8 4,8 4,7 4,7 6,5 6,0 5,9 5,4 11,6 11,2 10,7 10,2 9,7 9,4 8,7 8,8 9,7 9,4 8,7 8,8
Legetimer per uke per beboer i sykehjem (timer) timer 0,36 0,25 0,19 .. 0,49 0,50 0,47 .. 0,54 0,56 0,55 .. 0,53 0,55 0,55 .. 0,47 0,57 0,45 .. 0,47 0,57 0,45 ..
Andel innbyggere 67-79 år med dagaktivitetstilbud (prosent) prosent 0,00 0,00 0,00 : 0,00 0,00 0,00 : 0,64 0,64 0,65 : 0,65 0,66 0,67 : 0,58 0,66 0,66 : 0,58 0,66 0,66 :
Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 6,0 6,8 7,8 7,9 5,9 6,2 6,2 6,4 4,6 4,7 4,6 4,8 4,4 4,6 4,5 4,7 5,8 6,1 5,8 6,0 5,8 6,1 5,8 6,0
Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 15,1 15,1 12,6 15,2 13,8 14,3 15,3 15,8 10,5 10,7 11,1 11,3 10,5 10,6 11,0 11,2 15,7 16,6 16,5 17,1 15,7 16,6 16,5 17,1
Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 12,6 15,1 17,2 12,9 10,2 10,5 11,1 10,9 9,1 9,2 9,5 9,6 9,0 9,1 9,4 9,5 9,9 10,7 11,3 11,2 9,9 10,7 11,3 11,2
Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 0-20 år (årsverk) årsverk 61,0 68,5 51,0 44,6 49,3 56,2 59,0 63,5 34,0 37,0 39,4 42,2 33,9 36,9 39,5 42,5 49,8 50,4 44,6 48,6 49,8 50,4 44,6 48,6
Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst (prosent) prosent 89,2 90,6 97,5 83,3 95,9 90,6 92,7 91,4 88,6 91,8 90,6 90,6 83,3 87,7 88,6 88,4 67,1 81,6 77,1 65,4 67,1 81,6 77,1 65,4
1Fram til 2016 beregnet en indikatoren som andel PLASSER i enerom. Nå gjelder alle år bare andel enerom.

Kontakt