KOSTRA nøkkeltall

Porsanger - Porsángu - Porsanki - 2020 (Finnmark Finnmárku)

Barnevern

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Porsanger - Porsángu - Porsanki Kostragruppe 03 Landet uten Oslo Landet Finnmark Finnmárk Finnmark Finnmárk
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr 8 859 8 534 12 003 12 212 7 757 8 571 9 025 9 633 6 415 6 854 7 978 8 319 6 451 6 879 7 972 8 385 8 971 9 344 9 784 11 423 8 971 9 344 9 784 11 423
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 4,5 10,6 7,1 9,6 4,5 4,9 5,4 5,3 4,3 4,6 4,6 4,5 4,3 4,6 4,7 4,5 5,9 6,7 5,9 6,9 5,9 6,7 5,9 6,9
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 5,6 9,1 8,3 10,6 4,9 5,0 5,8 5,9 4,4 4,7 4,9 4,8 4,5 4,8 4,9 4,9 6,4 7,3 6,8 7,4 6,4 7,3 6,8 7,4
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent 4,8 5,8 6,4 8,3 4,6 4,5 4,8 5,0 3,7 3,8 3,9 3,9 3,7 3,8 3,8 3,8 5,0 4,9 4,5 4,8 5,0 4,9 4,5 4,8
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr 41 700 45 100 39 856 40 112 52 761 53 128 54 367 59 265 43 172 44 795 46 496 49 929 44 612 46 002 47 588 51 177 46 131 48 092 59 279 62 441 46 131 48 092 59 279 62 441
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr 33 455 28 625 34 548 30 891 42 501 46 682 45 994 51 179 33 347 34 874 37 963 39 268 33 639 34 898 37 956 39 334 30 834 30 854 29 299 40 033 30 834 30 854 29 299 40 033
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr 216 115 237 160 323 143 293 348 370 339 415 518 406 679 449 070 376 779 392 767 429 998 443 947 373 089 390 110 427 473 441 690 244 588 330 224 400 805 360 019 244 588 330 224 400 805 360 019
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall 28,0 22,2 23,1 25,8 19,2 18,5 19,4 18,9 20,0 19,9 19,9 18,9 19,7 19,8 19,6 18,7 22,1 21,5 19,3 19,8 22,1 21,5 19,3 19,8
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent 24 37 40 59 76 80 77 82 82 85 86 87 83 86 87 88 62 58 58 73 62 58 58 73

Kontakt