4393_2020
4393_2020
kostra
2019-10-20T01:02:00.000Z
no
tjenesteområde Barnehager Porsanger - Porsángu - Porsanki, faktaark Barnehager Porsanger - Porsángu - Porsanki

KOSTRA nøkkeltall

Porsanger - Porsángu - Porsanki - 2020 (Finnmark Finnmárku)

Barnehager

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnehager

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Porsanger - Porsángu - Porsanki Kostragruppe 03 Landet uten Oslo Landet Finnmark Finnmárk Finnmark Finnmárk
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Andel barn 1-2 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-2 år (prosent) prosent 69,0 89,6 83,6 78,6 78,0 79,0 81,4 82,2 81,4 82,6 83,0 83,9 80,6 82,0 82,5 83,4 82,5 82,1 83,1 83,9 82,5 82,1 83,1 83,9
Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-5 år (prosent) prosent 87,0 96,5 91,5 92,5 89,8 89,8 90,6 91,4 91,0 91,5 91,8 92,1 90,4 91,0 91,3 91,7 90,0 90,3 90,4 90,9 90,0 90,3 90,4 90,9
Andel barn 3-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 3-5 år (prosent) prosent 98,2 100,9 96,3 101,9 97,2 96,9 96,8 97,2 97,0 97,2 97,3 97,3 96,6 96,8 97,0 97,1 94,8 95,6 95,3 95,5 94,8 95,6 95,3 95,5
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage (prosent) prosent 38,0 39,4 32,9 33,3 72,3 72,1 72,2 71,8 49,6 49,3 49,1 49,0 50,7 50,3 50,1 49,9 68,9 68,5 68,0 68,0 68,9 68,5 68,0 68,0
Antall barn korrigert for alder per årsverk til basisvirksomhet i barnehage, alle barnehager (antall) antall 5,2 5,4 5,6 4,9 5,4 5,5 5,5 5,3 6,1 6,1 6,1 5,9 6,1 6,1 6,1 5,9 5,5 5,5 5,5 5,4 5,5 5,5 5,5 5,4
Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning (prosent)1 prosent .. 35,7 46,7 33,3 .. 37,3 37,4 38,0 .. 38,3 38,9 40,8 .. 37,5 38,2 39,8 .. 36,9 37,0 36,2 .. 36,9 37,0 36,2
Andel barn, eksklusive minoritetsspråklige, som får ekstra ressurser, i forhold til alle barn i kommunale barnehager (prosent) prosent 0,0 0,0 0,0 1,9 4,2 3,9 2,8 2,9 4,5 4,5 3,6 3,7 4,4 4,6 3,6 3,7 4,0 4,5 2,9 3,2 4,0 4,5 2,9 3,2
Korrigerte brutto driftsutgifter til barnehager (f201, f211, f221) per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr) kr 59 49 62 64 62 64 65 70 59 62 64 69 60 63 65 70 57 60 60 65 57 60 60 65
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år (prosent) prosent 103,7 93,3 93,3 84,0 79,5 79,6 83,0 83,3 77,3 78,5 80,0 81,9 77,6 79,3 80,3 82,8 82,8 79,6 83,0 79,7 82,8 79,6 83,0 79,7
Netto driftsutgifter barnehager i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 9,4 8,9 7,9 8,6 11,0 11,1 10,9 11,2 14,7 14,6 14,4 14,3 14,8 14,7 14,5 14,4 10,5 10,3 9,9 10,3 10,5 10,3 9,9 10,3
Netto driftsutgifter barnehager, per innbygger 1-5 år (kr) kr 117 400 126 954 132 148 149 328 137 857 142 739 148 655 159 818 130 611 137 613 143 919 153 541 131 862 138 807 145 125 154 320 131 306 136 243 139 531 152 339 131 306 136 243 139 531 152 339
Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr) kr 50 42 53 55 53 54 55 60 48 50 51 55 48 50 52 55 49 50 50 54 49 50 50 54
1Årsverk etter utdanning blir hentet inn fra og med 2016. For 2015 er det ikke data.